Aktuální informace k dotačním řízením

Autor:

Ministerstvo kultury vyzývá všechny úspěšné účastníky výběrových řízení, aby MK sdělili, zda a v jakém rozsahu se jimi připravované projekty budou konat v termínu podaných žádostí, či zda bude termín realizace projektu/akce posunut.


Tyto informace zasílejte bezodkladně na kontakty uvedené ve výzvách, na jejichž základě jste podávali žádost. Totéž platí i pro projekty, které nelze v současných podmínkách realizovat. Informujte prosím Ministerstvo kultury i o dosud vynaložených nákladech. Více informací naleznete zde.

Autor: Amaterská Scéna