AUDIMAFOR 2016

Autor:

Postupová přehlídka na celostátní přehlídky Šrámkův Písek, Mladá scéna Ústí nad Orlicí a Wolkrův Prostějov, která se uskuteční 1.-3. dubna 2016 v Hradci Králové v Divadle Drak. Uzávěrka přihláše je 31. ledna 2016 (oznámení účasti).


Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost, ale spolu se Svitavským Fandou (viz dále) je určena především souborům z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Jedna inscenace (nikoli soubor) se může o účast na celostátních přehlídkách ucházet pouze jednou.

Šrámkův Písek

je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících souborů. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům do patnácti let!).
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.

Mladá scéna Ústí nad Orlicí

je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.
Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty SŠ, SOŠ, VOŠ, popř. VŠ nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod.
Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (činoherní, autorské, hudební, výtvarné, pohybové, taneční,
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit do programu libovolný počet inscenací s uvedením pořadí.

Wolkrův Prostějov

Divadlo poezie představuje specifickou žánrovou formu na pomezí divadla a uměleckého přednesu. S přednesem má společné zaměření na tvůrčí výklad a interpretaci literární předlohy (básnického či prozaického textu), kdy do popředí vystupuje mluvené slovo. K zesílení účinku a předání sdělení může inscenace využít i pohybových, výtvarných a zvukových prvků, jejichž cílem není ilustrovat či dramatizovat literární text, nýbrž vytvořit jeho metaforickou scénickou podobu. Pro celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov jsou inspirativní zvláště ty inscenace, v nichž se literární text stává podnětem pro sebevýpověď inscenátorů.
Lektorský sbor postupové přehlídky může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.

SVITAVSKÝ FANDA (Pardubický kraj) – 7. ročník
- postup na Šrámkův Písek, Mladou scénu a Wolkrův Prostějov
8. – 10. dubna 2016, Svitavy
Pořadatel: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkrova alej 92/18 56802 Svitavy
Kontakt: Lucie Crhová, e-mail: lucie.crhova@kultura-svitavy.cz, tel. 604 226 348, http://www.fabrikasvitavy.eu/…8-10-4-2016/
Uzávěrka přihlášek: 29. února 2016

MODRÝ KOCOUR (Liberecký a Ústecký kraj) – XXI. ročník
- postup na Šrámkův Písek, Mladou scénu a Divadelní Piknik Volyně
25 – 28. února 2016, Turnov
Pořadatel: Turnovská Bohéma – Turnovské divadelní studio
Kontakt: Petr Haken, Koněvova 1003, 511 01 Turnov, tel. 606 504 008,
e mail: petr.haken.turnov@gmail.com, Mario Kubaš, tel. 777 221 725
Uzávěrka přihlášek: 30. prosince 2015

Autor: Naďa Gregarová

Přílohy:


prihlaska-evl-inscenace-9t08j-o6vl4.pdf