Dačické kejklování 2019

Z představení Světáci Autor: Vojtěch Lojka-archiv přehlídky

Devatenáctý ročník postupové jihočeské přehlídky amatérského a hudebního divadla proběhl ve dnech 1. až 3. března v Kulturním domě Beseda v Dačicích.


O postup do programu celostátní přehlídky Divadelní Piknik Volyně 2019 soutěžilo celkem devět inscenací.

Přehlídku zahájilo představení Divadelního spolku Tyl Dačice, který nastudoval hru Venduly Borůvkové Modelka XXL. Ve hře pro jednu ženu vystoupila Monika Nováková v režii Bety Minářů. Monika Nováková předvedla pravdivý a věrohodný obraz problémů, které musí řešit ženy plnějších postav. Její vydařená herecká kreace byla režijně rozdělena do dvou rovin – svým způsobem přímý dialog s publikem střídaly pasáže natáčení předváděcího videoklipu. V obou rovinách dokázala Monika Nováková pobavit publikum a přivést diváky k zamyšlení nad osudem dívek a žen, které nepatří mezi nejštíhlejší. Porota představení doporučila k výběru na celostátní přehlídku divadla jednoho herce v Kaznějově (organizuje SČDO).

Následovalo představení DK Českokrumlovská scéna s inscenací nazvanou Fimfárium, jejíž text obsahoval čtyři pohádky ze slavné Werichovy knížky Fimfárum. Po velmi slibném začátku se projevily nedostatky, které bohužel v celku převážily nad klady inscenace. I když zvolený způsob jevištního zpracování obsahoval vše, co patří k dobrému hudebně-zábavnému divadlu, individuální interpretační nedostatky a místy malá míra režijní invence zapříčinila fakt, že očekávání navozené na začátku představení nebylo nakonec naplněno.

Posledním představením prvního dne přehlídky byla inscenace hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v podání DS J. K. Tyl Kardašova Řečice. Zatím na soutěžmních přehlídkách nepříliš známý spolek ochotníků z K. Řečice velmi příjemně překvapil. Vysoká kvalita hereckého i pěveckého projevu u naprosté většiny účinkujících, až na několik málo výjimek velmi vyrovnané nadprůměrné herecké výkony oslovily publikum. Ke škodě v tomto případě bylo užití playbacku, neboť soubor disponuje jak dobrými muzikanty, tak velmi dobrými zpěváky. Herecký výkon Jana Dvořáka, představitele postavy vysloužilého vojáka Valentina Bláhy, patřil k vrcholům celé přehlídky.

Druhý den zahájilo představení hry Hrobka s vyhlídkou v podání DS Tábor. Kvalitní detektivní komedie Normana Robbinse vyžadující zvládnuté řemeslo inscenování žánru groteskní frašky však v tomto případě byla nad síly souboru. Inscenace jako taková má nedostatky i ve scénografii, hlavně však v jednotlivých hereckých výklonech a v režii.

Francouzskou komedii Víkend ve výtahu autora Jeana-Christophe Barca v režii Václava Slanaře přivezla Scéna Mladých DS Čelakovský Strakonice. Samotná předloha patří mezi ty slabší svého žánru. Je vskutku velkým problémem najít smysluplný výklad velmi nekvalitního textu. Strakonickým se nepodařilo nalézt takový obsah jednotlivých postav, aby mohl být základem a vhodným materiálem pro herecké uchopení.

Se Hřbitovními aktovkami Anny Sobotkové přijela DS Prácheňská scéna v Písku. Černá komedie s tématem „co je opravdu důležité v lidském životě“ vtipně napsaná tak, že v ní účinkují živí i mrtví, není však obyčejnou duchařskou komedií. Velmi vtipný text umožňuje i dobré herecké výkony, což se v podání jednotlivých představitelů postav potvrdilo. Šedesát minut dobré zábavy přineslo i katarzi: publikum odcházelo obdařeno upozorněním, že člověk žije příliš krátce na to, aby ztrácel čas v malichernostech a nesmyslné činnosti. Velkou devizou inscenace je její nadprůměrná divadelnost.

Jedním ze dvou vrcholů celé přehlídky bylo představení hry Zdeňka Podskalského Světáci, jehož jméno autora je v programu doplněno ještě jmény V. Blažek a D. Kovařík. Obnovená inscenace této hry z doby před deseti lety (tehdy v režii J. Zajíce, nyní v režii J. Šupitara) přinesla vysoce kvalitní výkony představitelů trojice fasádníků toužících po seznámení „s lepší společností“. Mezi amatérskými soubory v České republice vskutku není mnoho takových, které mají ve svých řadách tak vynikající herce. Výborná hudba, výborné pěvecké výkony, velmi vydařená jednoduchá a vysoce funkční scéna, a to všechno dohromady se stalo základem pro jedno z nejvyšších ocenění. Inscenace byla porotou nominována do programu Divadelního PIKNIKU Volyně 2019.

Poslední den přehlídky zahájilo představení hry Kateřiny Tomanové a Jaroslava Kriegla Svaté neřesti v podání Ohnivé koule production Nová Říše. Začínající divadelní soubor si vybral text, který patří z hlediska kvality k tomu nejslabšímu a nejhoršímu, co se v nabídce agentury DILIA dá nalézt. Snůška všeho podbízivého, co lze vytěžit z nekvalitní a na hraně vkusu se pohybující televizní seriálové produkce svedla jinak celkem sympatický soubor i k naštěstí jen několika málo projevům, které nesly znak nepřijatelné vulgarity. Soubor je však disponovaný natolik, že lze jen doporučit nastudování ověřené lehké komedie, při jejímž předvedení se jistě ukáže jeho skutečný potenciál.

Druhým vrcholem celé přehlídky se stalo poslední představení. Hru Františka Zborníka O 14 dnů dříve aneb Svoboda nadvakrát v režii autora předvedlo Divadlo Pod čarou Písek. František Zborník se premiéry bohužel nedožil, zemřel dva dny před ní. Inscenace obsahuje to nejlepší, co z režijního rukopisu Františka Zborníka známe. Téma spojené se stoletým výročím založení Československa i s dnešní politickou a společenskou situací bylo píseckými ochotníky podáno s velkým vkusem a velkou noblesou. Kolektivní herecký výkon, vynikající pěvecké, herecké a taneční výkony, vtipný, obsažný text, který je základem pro totální divadlo a téma navýsost aktuální – to jsou hlavní znaky inscenace, která patří k tomu nejlepšímu, co ochotnická scéna v České republice v posledních letech nabídla. Inscenace byla doporučena k výběru do programu Divadelního PIKNIKu Volyně 2019.

Pozn. red: Porota ve složení Milan Schejbal, Pavlína Schejbalová, Ladislav Vrchovský a Zdeněk Janál dále udělila taoto ocenění:

Čestné uznání Divadelnímu souboru TYL Dačice za inscenaci Modelka XXL.

Čestné uznání Divadelnímu klubu Českokrumlovská scéna za inscenaci Fimfárium.

Čestné uznání Divadelnímu klubu Českokrumlovská scéna za režijně scénografický koncept inscenace Fimfárium.

Čestné uznání Stanislavu Červenkovi za herecký výkon v roli Matěje Šumbala v inscenaci Naši furianti DS J.K. Tyl Kardašova Řečice.

Čestné uznání Petře Englické za herecký výkon v roli Markytky Nedochodilové v inscenaci Naši furianti DS J.K. Tyl Kardašova Řečice.

Čestné uznání DS J.K. Tyl Kardašova Řečice za scénografii k inscenaci Naši furianti.

Čestné uznání Petru Tomanovi za dramaturgii inscenace Hrobka s vyhlídkou Divadelního souboru Tábor.

Čestné uznání Renatě Kotápišové za roli Anny Franklinové v inscenaci Hrobka s vyhlídkou Divadelního souboru Tábor.

Čestné uznání Lence Břicháčkové za herecký výkon v roli Roxany v inscenaci Víkend ve výtahu Scény mladých DS Čelakovský Strakonice.

Čestné uznání Ivaně Přibové za herecký výkon v roli Yvety v inscenaci Víkend ve výtahu Scény mladých DS Čelakovský Strakonice.

Čestné uznání DS Prácheňská scéna v Písku za dramaturgický výběr předlohy k inscenaci Hřbitovní aktovky a za snahu o svébytnou kolektivní výpověď.

Čestné uznání Alžbětě Vítkové za herecký výkon v roli Hádkové v inscenaci Hřbitovní aktovky DS Prácheňská scéna v Písku.

Čestné uznání Michalu Kopeckému za herecký výkon v inscenaci Světáci DS Tyl České Budějovice.

Čestné uznání Lence Tichánkové za herecký výkon v roli Angeliky v inscenaci Svaté neřesti DS Ohnivá koule production z Nové Říše.

Cena Monice Novákové za herecký výkon v roli Venduly v inscenaci Modelka XXL Divadelního souboru TYL Dačice.

Cena Janu Dvořákovi za herecký výkon v roli Valentina Bláhy v inscenaci Naši furianti DS J.K. Tyl Kardašova Řečice.

Cena Lubomíru Burešovi za herecký výkon v roli Prouzy v inscenaci Světáci DS Tyl České Budějovice.

Cena Luďku Šindelářovi za herecký výkon v roli Skopce v inscenaci Světáci DS Tyl České Budějovice.

Cena Janu Peškovi za herecký výkon v roli Hadravy v inscenaci Světáci DS Tyl České Budějovice.

Cena Václavu Krištůfkovi za herecký výkon v roli Profesora v inscenaci Světáci DS Tyl České Budějovice.

Cena Davidu Kovaříkovi za hudební složku inscenace Světáci DS Tyl České Budějovice.

Cena souboru Divadla Pod čarou za hereckou interpretaci inscenace O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát.

Cena Tomáši Franců za hudbu k inscenaci O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát Divadla Pod čarou Písek.

Cena Divadelnímu souboru J.K. Tyl České Budějovice za inscenaci Světáci.

Cena Divadlu Pod čarou Písek za inscenaci O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát.

Porota Dačického Kejklování 2019 – XIX. ročníku postupové jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla doporučuje programové radě národní přehlídky divadla jednoho herce Kaznějov 2019 zařadit do programu inscenaci Modelka XXL Divadelního souboru Tyl Dačice.

Porota Dačického Kejklování 2019 – XIX. ročníku postupové jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla doporučuje k výběru do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci František Zborník: O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát Divadla Pod čarou Písek.

Porota Dačického Kejklování 2019 – XIX. ročníku postupové jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla nominuje do programu celostátní přehlídky Divadelní PIKNIK Volyně 2019 inscenaci Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek, David Kovařík: Světáci Divadelního souboru DS Tyl České Budějovice.

V příloze naleznete po dvou fotografiích z každého soutěžnícho představení postupně tak, jak šly za sebou v programu přehlídky. Foto: Vojtěch Lojka.

Autor: Ladislav Vrchovský

Přílohy:

DSC8154-lnvew DSC8186-1odpo DSC8219-j52hj DSC8254-9sfg1
DSC8370-v87mv DSC8440-sdc7s DSC8487-8eqa0 DSC8520-yp34e
DSC8542-6ay5t DSC8551-nmvx1 DSC8572-ffz6a DSC8608-yl6a7
DSC8658-n9gpg DSC8711-7g3vb DSC8884-rh4gh DSC8889-d36dp
DSC9010-hfk8h DSC9037-xmw3o