Další ročník intenzivního studia metody Jacques Lecoq

Termíny školního roku 2016-2017 Autor: BDŠ

Budilova divadelní škola otevírá 10.-11. září 2016 ve své pražské rezidenci v KD Mlejn první dvoudenní seminář z celkových 12 ve školním roce 2016-2017 na téma ´rozPUK skrze SHAKEspeara´.


Metoda Jacques Lecoq a Budilova divadelní škola jsou již neodmyslitelně spjati devět let. I ve školním roce 2016/17 nabízí navazující semináře v rámci intenzivního ročního kurzu, jednorázové dílny a tréninky včetně přípravy na umělecké školy.

Každým rokem jsou studenti Budilovy divadelní školy úspěšně přijati ke studiu nejrůznějších fakult AMU i další umělecké školy. Budoucím adeptům pomáháme najít směr, dostávají patřičnou dávku techniky, zdravé sebekritiky, prostoru k osobnímu uměleckému vyjádření.

Letos metodou J. Lecoq nahlédneme na dílo nesmrtelného Shakespeara!

Text skrze tělo, tělo textem. Text jako inspirace pro pohyb. Výzkum dramatu skrze pohyb.
Společné téma: RozPUK – hledání dynamiky slova.
První seminář – objevování textu. Od pevného bodu explozí pohybu do prostoru omezeného pouze nekonečností. Zpět k nově utvořeným pevným bodům. Poezie gest ve vertikále, diagonále i oblouku.
Celoročně – stále Shakespeare skrze principy metody JL. Nesmrtelnost díla a znovuobjevování příběhu! Tragédie versus komedie, pohádka a mystéria. Pohyb skrze dynamiku slov. Tvůrčí psaní, analýza pohybu, improvizace i technika. Výzkum, tréning a tvorba. Výsledkem celoročního hledání bude autorské pojetí Shakespeara a veřejná prezentace rozPUK skrze SHAKEspeare, tradičně také účast na divadelních festivalech.

Budilova divadelní škola uplatňuje metodu Jacques Lecoq jako jediná v ČR.

Důraz výuky je kladen na autorskou tvorbu − individuální i kolektivní. Tuto metodu u nás i ve světě studují také profesionální herci, režiséři, dramaturgové, scénografové, choreografové či tanečníci, kteří cítí potřebu nalézt nové směry své tvůrčí osobnosti a zdokonalovat se fyzicky. Pro mnoho studentů se stala odrazovým můstkem nejen pro vlastní tvorbu, ale také pro další studia na vysokých uměleckých školách či pro vycestování do zahraničí.

Podrobné informace o registraci či možnosti uplatnění slev při úhradě seminářů naleznete na www.budil.cz.

Autor: Veronika Rašťáková

Přílohy:


Skolni-rok-2016-2017-TERMINY-pbzxy.pdf