Devadesáti procentní nezaměstnanost mezi divadelníky

Autor:

Výraznou a všudypřítomnou postavou Redbridge International Youth Theatre Festival v Londýně byl také Peter J. Smith. Charizmatický, bystrý a typicky britským humorem obdařený sedmdesátiletý divadelník, který byl v Čechách již několikrát a má zde dobré přátele.


Kolem a uvnitř amatérského divadla se pohybuje od svých šestnácti jako herec i jako režisér. Je ředitelem organizace International Theatre Exchange, která zajišťuje výměnu pro amatérské soubory Velké Británie do zbytku světa a naopak. Redbridge Drama Centre je členem této organizace a úzce spolupracují už od roku 1950. ** Zeptala jsme se Petera, na současnou situaci Amatérského divadla ve Velké Británii…**
Pokud se budeme bavit o čistě amatérském divadle, řekl bych, že většina měst a velkoměst má své amatérské soubory a ve větších městech jich působí i více. V Anglii máme Little Thetre Guild (http://www.littletheatreguild.org), což je organizace speciálně pro skupiny, které vlastní své divadlo. Většinou jsou to dospělí lidé a jejich inscenace vždycky vycházejí z textové předlohy. Díky finančním starostem o provoz divadelní budovy a jejího chodu jsou však mnohdy jejich představení tzv. popularizována pro publikum. Z mého pohledu je více vzrušující práce s „mladým divadlem“ a na tu je ITE orientována. Mým úkolem je hledat a lokalizovat skupiny a dále s nimi pracovat. Na univerzitách a ve školách můžeme objevit skupiny pracující pod vedením tzv. vzdělaných učitelů. Právě tyto skupiny se snažíme zapojit do výměny, protože se snaží hledat nové formy divadelní práce a komunikace. Jejich představení bývají originální. Vláda ale bohužel neposkytuje těmto skupinám žádné finanční zázemí a sami většinou vlastní zdroje financí nemají.

Při slavnostním zahájení festivalu jste ve své úvodní řeči připomněl význam a hodnotu amatérského divadla a mnoho posluchačů jste emotivně zasáhl. Jak vnímáte propojení komunity a divadla v Redbridge Drama Centru?
Ve Velké Británii je více než devadesát procent nezaměstnanost mezi divadelními profesionály – tedy většina studentů divadelních škol nikdy nenalezne zaměstnání v divadelní sféře. Většina členů amatérského divadla nikdy nenalezne zaměstnání v profesionální sféře, což ale nesmí být chápáno jako past. Hodnota amatérského divadla je pro mě cesta, na které mladí lidé hledají, co je zajímá. Divadlo umožňuje rozvinout jejich vrozené schopnosti. Ale i osobnost, možnost naleznout sám sebe, být mezi lidmi a být součástí uměleckého procesu. Věřím, že se jedná o životní zkušenost. V průběhu mé kariéry jsem byl svědkem mnoha změn u mladých lidí. Tedy takto chápu spojení komunity a divadla, jako velmi podstatné a rozhodující pro život.

Jak vidíte budoucnost festivalu?
Mnoho souborů, včetně Redbridge Drama Centre, Little Thetre Guild a dalších, má v plánu účast na oslavách, které budou součástí olympijských her v roce 2012. Z mého pohledu bych velmi rád viděl silná představení mladého divadla, která by rok 2012 oslavila. V rámci širší perspektivy je dramatická výchova na školách učena, ale chtělo by to ještě více důrazu na toto téma. Z hlediska celospolečenského kontextu, bych přivítal více možností pro mladé divadlo, což stojí samozřejmě peníze, ale také větší zapojení dobrovolníků − talentovaných dobrovolníků. Jedna z problematických věcí je přechod „od mladého divadla k dospělému“, velmi zřídka se podle mé zkušenosti stává, i s velmi talentovanými lidmi, že je tento přechod úspěšný. A to by mohlo být také jedním z témat pro budoucnost.

Setkání s Peterem Smithem bylo velmi inspirativní a přínosné, pozvali jsme jej jako hosta na letošní Open air program Mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů, který se bude konat od 21. do 30. 6. 2011 v Hradci Králové. Pokud budou okolnosti nakloněny, rádi bychom v budoucnu spolupracovali na výměně divadelních souborů z Velké Británie a naopak.

Autor: Michal Drtina