Divadlo zrozené z vody

Fenomén vietnamského vodního loutkového divadla Autor: Michal Drtina

Loutkové divadlo není záležitostí pouze České republiky, potažmo evropského kontinentu, ale jistý typ této svébytné kulturní činnosti nalezneme snad ve všech koutech světa. Každý kraj má však svá specifika. Velice netradiční loutkářskou formu objevíme na asijském kontinentě, ve Vietnamu, kde se hrají loutková představení ve vodě!


Publikace mladé etnografky Jany Tomášové Divadlo zrozené z vody – Fenomén vietnamského vodního loutkového divadla přináší historicko-etnografický pohled na tuto zajímavou loutkářskou formu, která u nás není skoro vůbec známá. Útlá kniha byla vydána minulý rok u příležitosti konání výstavy v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Vznik publikace má pozoruhodnou historii, poněvadž pracovníci muzea se kvůli chystané výstavě vydali přímo do epicentra jejich zájmu, a díky tomu přivezli z Vietnamu mnoho artefaktů do svých sbírek (filmové záznamy divadelních představení, fotografický materiál, historické i současné loutky vietnamského vodního divadla). Kniha nám také blíže přibližuje exotickou kulturu Vietnamu, neboť autorka v ní, svými cestopisnými črty se zcela zřejmým etnografickým podtextem, poukazuje odlišný (neevropský) charakter země.

Nyní si stručně představme, jaká jsou vlastně specifika tohoto loutkového fenoménu. Vodní loutkové divadlo je spjato s tradičními venkovskými oslavami a doplňuje veselé chvíle v životě vietnamských zemědělců. Jedinečná forma tohoto divadla se odehrává uprostřed jezírka nebo jiné vodní nádrže, jež nejčastěji bývá ve středu vesnice. Herci (výhradně muži) stojí po pás ve vodě, schovaní před zrakem diváků za bambusovým závěsem, který pokrývá celou přední stranu pavilonu. Bambusová rohož je průhledná, proto umožňuje hercům dobře vidět na jevištní plochu před nimi. Diváci, jež stojí na břehu, jsou svědky působivé podívané a sledují překrásnou iluzi oživlých loutek na vodní hladině za doprovodu tradičních nástrojů. Historické zmínky nalezneme již v 11. a 12. století. Dle legendy byl budhistický mnich Tu Dao Hanh první, kdo začal praktikovat tento druh divadla na venkově. Dodnes je patronem vodního loutkového divadla. Tento fenomén nenalezneme však v celé zemi, jedná se pouze o severní Vietnam, přesněji oblast kolem hlavního města Hanoje. Oproti minulosti, kdy divadlo hráli pouze amatéři, existují dnes profesionální divadla ve městech Hanoj, Hai Phong, Ha Tay, Nam Dinh a v Ho Či Minově Městě.

Nesmíme opomenout specifika loutek, na nichž stojí představení. Loutky se ve Vietnamu vyřezávají většinou z fíkovníku. Surové loutky se nejprve napouštějí přírodními oleji, které zvyšují voděodolnost. Poté se barví výraznými barvami. Velikost loutek se liší charakterem postavy či řezbářskou tradicí. Loutky tradičních spolků nejsou unifikované a představují vždy jedinečnou práci lidových tvůrců. Naopak loutky profesionálních divadel se vyznačují značnou uniformitou, protože je na ně nahlíženo jako na pouhé spotřební zboží. Loutky se rozlišují podle ovládacího mechanismu na tyčové a provázkové. Tyčový mechanismus je připevněn na konci asi dvoumetrové dřevěné nebo bambusové tyče, jež je při hraní skryta pod vodou. Provázkový systém umožňuje manévrování do větších vzdáleností, poněvadž není limitován délkou ovládací tyče. Loutky totiž stojí na kuželovitém plováku a jsou navázané na dlouhém provaze, který je veden pod vodou kolem kůlů. Posouváním provázku herec rozpohybuje loutky. Tento způsob vodění je poměrně náročný na jemnou motoriku a vyžaduje zkušeného loutkovodiče. Důležitou postavou mezi loutkami je Strýček Teu. Z našeho pohledu se jedná o „vietnamského Kašpárka“, který představuje lidového vypravěče komentujícího představení a kriticky hodnotí současné společenské dění.

Kniha je stručným náhledem na vietnamský fenomén vodního loutkového divadla, který v českém prostředí není příliš známý. Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi vytvořilo velice pěknou publikaci, jež je doplněna vhodnými fotografiemi zachycujícími obraz kulturní jinakosti a přináší tak pozoruhodné (nejen historické) informace o jedné loutkářské etapě ve světě.

Jana Tomášová, Divadlo zrozené z vody – Fenomén vietnamského vodního loutkového divadla, Chrudim 2014, s. 48, ISBN 978–80–905246–9–6.

Autor: Jaroslav Kříž