Dospělí (pro radost) dětem 2016

Autor:

25. ročník regionální postupové přehlídky amatérského činoherního divadla pro děti a mládež se uskuteční 6.-8. května 2016 v Havlíčkově Brodě pořádá ADIVADLO Havlíčkův Brod za podpory Města Havlíčkův Brod, Kraje Vysočina, Ministerstva kultury ČR, Kulturního domu Ostrov Havlíčkův Brod a Volného sdružení východočeských divadelníků.


Vzhledem k tomu, že amatérské činoherní divadlo hrané pro děti a mládež je skutečně „popelkou“ mezi všemi aktivitami zabývajícími se amatérským divadlem, je havlíčkobrodská přehlídka akcí, jejíž konání organizátoři považují za velmi opodstatněné. Nejen, že má dlouhou tradici a stabilní zázemí, ale dokáže v rámci doprovodných akcí zabezpečit dostatečný počet dětských diváků všem účinkujícím souborům. Ačkoliv je primárně určena pro účast souborů z Kraje Vysočina a bývalého východočeského regionu, je otevřena pro všechny amatérské divadelní soubory z celé České republiky. Pro soubory, které mají zájem vystavit svoji tvorbu kritice, zkvalitňovat a soustavně zvyšovat úroveň své práce i ambici uspět na celostátních divadelních přehlídkách. Pro soubory, které se snaží přinášet svou dobrovolnou kreativitou radost a poučení dětem a mladým lidem.

Zásady pro přihlášení k účasti na regionální přehlídce Dospělí (pro radost) dětem 2016

  1. Regionální postupová přehlídka Dospělí (pro radost) dětem 2016 je přehlídkou amatérských divadelních souborů dospělých s inscenacemi pro děti a mládež s možností postupu inscenace na celostátní přehlídku amatérského činoherního divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník. Účast na regionální přehlídce má charakter nejen soutěžní, ale i povahu konzultační a metodickou.

    Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu zabývat se divadelní tvorbou pro děti s náležitou vážností a odpovědností a kultivace této oblasti divadelní činnosti. V rámci přehlídky budou uskutečněny rozborové semináře k soutěžním inscenacím a rozpravy a diskuse k představením nesoutěžním a inspirativním.

  2. Přehlídky se mohou zúčastnit amatérské činoherní divadelní soubory s věkovým průměrem nad 15 let s inscenacemi zaměřenými na děti a mládež.
  3. Program soutěžní části přehlídky se uskuteční od pátku 6. května do neděle 8. května 2016 a je limitován časově zvládnutelným počtem představení (zpravidla 10 – 13), přičemž pořadatel garantuje každému zúčastněnému souboru dostatečný počet především dětských diváků.
  4. Uzávěrka přihlášek inscenací je 25. února 2016. Definitivní ukončení výběru je k 20. březnu 2016.
  5. Výběr na regionální přehlídku provádí výběrová komise jmenovaná sdružením ADIVADLO za metodické spolupráce VSVD.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit přihlášenou inscenaci do programu akce v termínu a čase, které vyhovují dramaturgickým a marketingovým záměrům organizátorů. Vystupujícím souborům budou k dispozici divadelní (malý) sál KD Ostrov a velký sál KD Ostrov s možností vytvoření dalších alternativních hracích prostorů. Oba sály jsou vybaveny standardní světelnou a zvukovou aparaturou.

Zařazení inscenace do programu přehlídky bude vždy s přihlášeným souborem v dostatečném předstihu konzultováno. Uzávěrka časového harmonogramu programu přehlídky je 30. března 2016.

VII. Pokud není kapacita regionální přehlídky naplněna soutěžními představeními, pořadatel program doplní představeními nesoutěžními, případně inspirativními.

VIII. Soutěžní inscenace budou hodnoceny tříčlenným lektorským sborem. Ten, na základě svého rozhodnutí, může doporučit neomezený počet inscenací bez uvedení pořadí k výběru do programu celostátní přehlídky Popelka Rakovník. Lektorský sbor také navrhuje pořadatelům individuální ocenění účinkujících. Přihlášky (formulář NIPOS-ARTAMA: Centrální přihláška_Evidenční list inscenace) zasílejte prosím na adresu:

Adivadlo Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28
580 01 Havlíčkův Brod

nebo na e-mail: Adivadlo.H.Brod@seznam.cz

S přihláškou je třeba souběžně odeslat tyto přílohy:
• textovou předlohu inscenace;
• osoby a obsazení do programové brožury;
• slovo o souboru do programové brožury;
• slovo o autorovi (autorech) do programové brožury;
• slovo o inscenaci do programové brožury;
• fotografie z inscenace, použitelné pro tisk a propagaci;
• dokument(y) prokazující, že soubor má pro uvádění díla vyřešeny všechny autorskoprávní náležitosti dle platného znění autorského zákona (kopie licenční smlouvy, smlouva o provozování díla apod.).

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


DD-2016-Zasady-0mzwt.pdf

Prihlaska-evidencni-list-bkkpu.pdf