Dramatická škola ADA

Autor:

Vyhlašujeme další běh kurzů Dramatické školy ADA.


Kurzy budou otevřeny v případě, že se do konkrétního kurzu přihlásí alespoň 5 zájemců.
Přihlášky zasílejte na e-mail ada.divadlo@centrum.cz

Přehled akutálních kurzů

  1. Herecká přípravka
  2. Režijní minimum
  3. Dramatický text a divadlo
  4. Osvětlování a divadelní technika
  5. Autorský seminář pro začínající autory
  6. Práce s videokamerou při přípravě a dokumentaci divadelního představení
  7. Produkce a propagace divadelního představení
  8. Jevištní řeč

Podrobnější informace naleznete zde zde

Autor: Jindřiška Netrestová