DS Břetislav v roce 2019

Hromadné foto po premiéře "Na viděnou, sbohem..." Autor: Antonín Průdek

Aktuality z břeclavského ochotnického prostředí - premiéra nové inscenace, reprízy té staré.


Divadelní soubor Břetislav z Břeclavi má na přelomu roku 2018/2019 napilno. 15. 12. 2018 uvedl premiéru autorské hry Martina Sítka „Na viděnou, sbohem…,“ v režii Tomáše Uhra, která se dotýká tématu odsunu židovského obyvatelstva mezi lety cca. 1939 – 1943. Hra pojednává o několika přátelích, kteří se sejdou v jedné nádražní hospůdce. Baví se o obyčejných věcech života, jako je práce, hudba, láska, zrada, tradice, zároveň řeší vztahy s některými spoluobčany, zejména těmi, kteří se přidali na stranu hitlerovského Německa. Ač by taková situace zřejmě nikdy nenastala, jelikož jsou hrdinové Židé a jedna dívka cikánka, autor se rozhodl pro konfrontaci zúčastněných v hospodském prostředí malého města, kde se téměř všichni znají. Do nedávné doby to totiž byli sousedi a každý z nich cítí jisté rozpaky ze svého vlastního jednání i jednání ostatních. Hra trvá asi 55 minut a je pojata pro prostředí alternativní scény v klubech, kavárnách a barech. Reprízu Břetislav plánuje 19. 1. v Dělnickém domě v Břeclavi a 9. 2. v Café Hostina, rovněž v Břeclavi. Poté by měl následovat jeden z mnoha výjezdů (např. Brno, Olomouc, Ostrava aj.).

Současně pokračují další reprízy Romea a Julie, odehrávající se v jihomoravské vesničce Hlohovec. Dílo W. Shakespeara v předkladu Hilského soubor uvede 24. 1. na scéně Divadelního předplatné v Kroměříži. Poté se s hrou plánuje zúčastnit první soutěžní přehlídky ve Slavičíně. S hrou Romeo a Julie DS Břetislav slavil divácký úspěch na domovské scéně v Břeclavi i v blízkém okolí, kde byla všechna představení vyprodána a věří, že naváže i úspěchem na přehlídce amatérských divadel.

Autor: Martin Sítek