Festival amatérského divadla Kladno 2020

Festival amatérského divadla Kladno 2020 Autor: archiv festivalu

Festival amatérského divadla Kladno se uskuteční 15.-17. května 2020. Jde o festival soutěžní a je určený pro zájemce z celé České republiky. Celý program festivalu sleduje a hodnotí porota složená z divadelních profesionálů. Přihlášky posílejte do 20. března 2020!


Festival amatérského divadla Kladno je pořádán společností Divadla Kladno s.r.o., pod kterou působí Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion. 9. ročník festivalu se bude konat v prostorách Divadla Lampion ve dnech 15. – 17. května 2020.

Festival amatérského divadla Kladno je festival soutěžní a je určený pro zájemce z celé České republiky. Celý program festivalu sleduje a hodnotí porota složená z divadelních profesionálů, která na závěr festivalu udělí ceny v těchto kategoriích:

  • nejlepší ženský herecký výkon
  • nejlepší mužský herecký výkon
  • absolutní vítěz

Součástí festivalu budou již tradiční rozborové semináře s porotou a účastníky. V letošním roce opět nabídneme účastníkům festivalu v rámci doprovodného programu několik divadelně zaměřených workshopů. Po slavnostním vyhlášení výsledků se bude konat závěrečná after party.

Obecné podmínky účasti

Každý soubor, který má zájem o účast na festivalu, může přihlásit pouze jednu inscenaci. Podmínkou pro přihlášení na 9. ročník festivalu je, aby délka představení včetně přestávky nepřesáhla 120 minut.

Vyplněnou přihlášku spolu s fotografiemi nebo video ukázkami z představení či ze zkoušky je nutno odeslat e-mailem nejpozději do 20. března 2020 na adresu: valkova@divadlokladno.cz

Výběr zúčastněných souborů

Počet účastníků není předem pevně stanoven, z hlediska časových a prostorových možností je předpokládaný počet zúčastněných souborů 8 – 10. Pokud je počet přihlášených souborů vyšší než kapacita festivalu, vyhrazují si pořadatelé právo vybrat účastníky festivalu, přičemž se budou rozhodovat na základě zaslaných materiálů a informací o nominované inscenaci. Důležité je dodržet podmínku délky představení a termín 20. března 2020 jako poslední možný pro zaslání přihlášky. Pořadatelé vyberou účastníky do konce března 2020.

Vybrané soubory se uvolují k tomu, aby jejich představení bylo natáčeno a fotografováno pro archivní a propagační účely společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Finanční a organizační podmínky

• Účastníci hrají bez nároku na honorář, a sami si hradí cestovní náklady a dopravu scény. Je možno využít základního vybavení Divadla Lampion (praktikábly, světla atd.). • Každý soubor musí mít zajištěna autorská práva inscenace. Organizátorům Festivalu amatérského divadla Kladno 2020 tím nevzniknou žádné neplánované výdaje spojené s úhradou poplatků představení realizovaného během festivalu. • Divadelní dílny v rámci doprovodného programu stojí pro účastníky festivalu 100 Kč, pro veřejnost 250 Kč. • Účastníci festivalu mohou využit zvýhodněné ceny za ubytovaní v Kladně, a to z pátku na sobotu a ze soboty na neděli ve Sport Hotelu Sletiště. Cena za osobu a noc včetně snídaně činí 250 Kč. • Při registraci obdrží každý z účastníků informační materiály a akreditační kartu opravňující účastníkovi volný vstup na všechna představení a následné rozborové semináře pořádané v rámci festivalu. • Ubytování a doprovodné dílny je nutno předem závazně rezervovat a zaplatit v rámci akreditace ihned po příjezdu do divadla v produkci Divadla Lampion.

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


FAD-2020-prihlaska-le2uu.pdf