Festival ŠPORK

Festival ŠPORK 2020 Autor: archiv festivalu

Festival & sympozium - ​Mecenášství v proměnách času - Neformální sympozium, tematická divadelní představení a koncert, to je Festival ŠPORK. Dvoudenní program je věnován tématu mecenášství od baroka po současnost.


Jak vnímáme kulturní filantropii jednoho z nejvýznamnějších mecenášů českého baroka, hraběte Františka Antonína Šporka (1662–1738), a jaké jsou současné trendy v České republice i v zahraničí? Festival ŠPORK vytváří platformu pro mezioborová setkání a dialog lidí z řad laické i odborné veřejnosti a umělecké i neumělecké sféry.

Sympozium nahlíží na fenomén mecenášství jak v historických, tak kulturně-společenských souvislostech. Přijďte si poslechnout uznávané odborníky i dnešní mecenáše a diskutovat o současných otázkách kulturní filantropie.

Umělecký program nabídne pořadatelský divadelní soubor Geisslers Hofcomoedianten a jako host vystoupí významná hráčka na violu da gamba Melusine Srovnal.

Festival ŠPORK a k němu připojené sympozium navazuje na předchozí tři ročníky úspěšných festivalů (Festival ANDREINI 2016 a 2018, Festival BRANDL 2019).

Program a více informací zde – https://www.geisslers.cz/…l-%C5%A1pork

Autor: Amaterská Scéna