Historici umění v Divadle Kámen

Přednáška Vladimíra Czumala, 26.9. v Divadle Kámen Autor: Divadlo Kámen

Divadlo Kámen společně s Pražskými domy pokračuje v pořádání přednášek s předními historiky umění – Vladimírem Czumalem, Ladislavem Zikmundem-Lenderem a Jakubem Syneckým. Společným tématem čtyř naplánovaných přednášek je moderní architektura.


Dvojice přednášek Vladimíra Czumala (26.9. a 24.10. 2017) s názvem DEMOKRACIE STAVÍ (ALE JAK?) – Architektura mladé Československé republiky se pokusí ukázat, co masarykovská devíza Demokracie staví znamenala v české architektuře, jak obtížné bylo naplnit požadavek reprezentace nového státu architekturou zároveň moderní a slovanskou a proč nakonec v hledání slohu zvítězily univerzálně abstraktní formy funkcionalismu.

Přednáška Ladislava Zikmunda-Lendera (21.11. 2017) s názvem KALIFORNSKÉ SNY – Cesty moderní architektury z Čech do Kalifornie a zpět představí tři cesty, kterými si česká architektura našla cestu na Západní pobřeží Spojených států.

Přednáška Jakuba Syneckého (5.12. 2017) s názvem MODERNISTÉ V PODSKALÍ naváže na víkendové vycházky Pražských domů, které se v tomto roce věnovaly právě oblasti Podskalí a jejichž cílem je důkladně, systematicky, podrobně a soustředěné mapovat jednotlivé pražské domy. ** Přednášky začínají v 18 hod a lze si na ně koupit vstupenky předem přes portál goout.cz.**

Další informace: www.divadlokamen.cz http://prazskedomy.divadlokamen.cz/

* Kontakt: Helena Macháčková helena.hedvika@divadlokamen.cz 606 167 399*

Autor: Zdeňka Brychtová

Přílohy:

demokracie-2017-cast-I.-8s2u6