Hrajte Havla aneb Zítra to spustíme!

Zítra to spustíme Autor: Knihovna Václava Havla

Zajímá Vaše studenty (ať už základní, střední nebo základní umělecké školy) historie? Máte na škole divadelní či filmový kroužek, nebo učíte mladé lidi, které „jen“ baví (si) hrát? Ano? Pak vás srdečně zveme, abyste spolu s Knihovnou Václava Havla tvůrčím způsobem oslavili 100. výročí vzniku Československa a zapojili se do divadelně vzdělávacího projektu Zítra to spustíme.


Proč právě Zítra to spustíme? Protože hra Václava Havla Zítra to spustíme je věnována Aloisi Rašínovi a dramatickým událostem noci z 27. na 28. října 1918, jež předcházely vyhlášení samostatnosti republiky. Navíc je psána svižným, živým jazykem a její poselství je stále více než aktuální.

Jak na to?

  • Potvrďte zájem o projekt do 15. 9. 2018 na e-mail vzdelavani@vaclavhavel-library.org.
  • Nastudujte se svými studenty divadelní hru Václava Havla Zítra to spustíme, zahrajte ji ve své škole/ třídě/ městě a pošlete nám filmový záznam představení.
  • Pojetí inscenace/ inscenovaného čtení je zcela na fantazii a možnostech školy. Smyslem projektu není vytvořit profesionální představení, ale seznámit se skrze text Václava Havla s významným mezníkem naší historie.
  • Nejnápaditější školy představí své inscenace na minifestivalu v pražském Divadle v Dlouhé v listopadu 2018.

Proč se do projektu zapojit? Projekt nabízí školám možnost inovativně oslavit vznik Československa v roce 1918. Zrod státu je nosným tématem projektu jak z hlediska historického, tak současného. Nejde pouze o sté výročí naší republiky, ale také o jeho udržení a úspěšné fungování. Podoba divadelního představení je zcela na školním souboru, který může do své interpretace zapojit zkušenosti mladé generace a kreativně využít například moderní technologie ať už při realizaci hry, nebo jejím filmovém záznamu.

Zítra to spustíme: historická meditace v pěti dějstvích Autor dílo napsal u příležitosti 70. výročí vzniku republiky v roce 1988, žánr i forma hry je velice vhodná pro studentské divadlo. Hra se z havlovské divadelní poetiky vymyká, nese prvky publicistického dramatu a je založená na hravosti a komunikaci s diváky. Kombinuje fakta s fantazií, používá prvky grotesky, komentuje děj, umožňuje improvizaci, nadsázku – to vše jsou výzvy, které mohou oslovit mladé divadelníky i dnes.

V případě dotazů se na nás kdykoli obraťte na e-mail: vzdelavani@vaclavhavel-library.org

Text divadelní hry Zítra to spustíme je k dispozici v digitálním archivu Knihovny Václava Havla (vstup do archivu vyžaduje jednoduchou registraci a je zdarma).

Projekt je realizován s podporou Ministerstva Kultury ČR v rámci iniciativy Společné století. Více informací na http://www.vaclavhavel-library.org/…-to-spustime

Autor: Knihovna Václava Hav Knihovna Václava Hav