Inscenační ochutnávka na Setkání ve Strašecí 2019

Autor:

Krajská přehlídka studentského a experimentujícího divadla pro Středočeský kraj probíhala ve dnech 12. – 14. dubna 2019 v ZUŠ a v Novostrašeckém kulturním centru.


Pod ochranou a péčí členů NoStradivadla a nezastupitelné Ivy Vachkové vystoupilo letos v Novém Strašecí celkem osm divadelních souborů, z čehož dva projevily v přihláškách zájem o Šrámkův Písek a šest divadelních souborů o Mladou scénu v Ústí nad Orlicí.

Vše začalo mlsáním před, a někomu to určitě vydrželo i v průběhu představení Čokoláda dívčího souboru Jen jednou ze Spgš Futurum s.r.o., který se nechal inspirovat předlohou Radmily Adamové – Holky Elky. Zajímavá a pozornost upoutávající byla kombinace symbolů a znaků v podobě čokolády, fyzických akcí hrajících odkrývající nitro postav tří modelek na konkurzu, navázanosti na někoho, kdo je v pozadí, použitých židlí a jejich barev. První část byla vtipně vypointovaná a druhá již dramatičtější a poněkud náročnější na porozumění. Otázky v diskusi pak padaly nad výběrem tématu, manipulací a vývojem vztahů mezi dcerou, ošetřovatelkou, matkou, agentkou a srozumitelnosti celého předkládaného příběhu a také nad jeho zakončením.

Další soustečko k pochutnání začalo hádankou pro diváky nad významem zkratky NNM, což byl název inscenace souboru Kámoš drámoš z Turnova. Všichni hrající se na jevišti evidentně bavili svoji spontaneitou a tím se často dařilo bavit i diváky. Šlo tak trochu o dadaistické hledání smyslu v nesmyslu a improvizaci v něčem co se opakuje jako refrén v rozmanitých variantách na základě jakéhosi bodového scénáře a předhazování připravených motivů a replik. Spontánní hra a úžasná energie přinášela řadu vtipných situací „Láska od někoho, k někomu, k sobě“, které směřovaly k domluvenému záměru a závěrečnému tématu o rolích a šílenosti, kterou je možné ukázat i ostatním. Určitě by stálo za to více promyslet, proč se kdy které motivy objevují a jak z nich vytěžit požadované významy k naplňování tématu. Obdivuhodná byla spolupráce v poměrně velkém počtu hrajících a vzájemné naslouchání si, které se ne vždy zcela dařilo, podobně jako potřebné přibrzďování nebo i zastavení chvílemi až nekontrolovaně rozjeté „mašiny“.

Sobotní kulturní snídani nám přichystali Charlieho Foxíci z Gymnázia J. z Poděbrad představením Od hry přes nonsence po absurditu, které bylo složené z tzv. hereckých cvičení v podobě vydařeného pohybového a kontrasty vypointovaného zpracování nonsensových básniček Christiana Morgensterna. Tento skvělý start navnadil a tak rozmlsal diváky, že další chody souboru byly už jen pouhou snahou o zdivadelnění reálných i absurdních situací ze života. Na tomto zklamávání se pravděpodobně podepsala absence mnoha členů souboru, jak vyplynulo z diskuse a nutnost zaskakovat, i nejednotnost zvolených divadelních prostředků, například mícháním reálných a imaginárních rekvizit, ale především asi až velkým příslibem jevištní absurdity, která je ve své podstatě velmi náročná a vyžaduje režijní i herecké zkušenosti s tímto uměleckým žánrem.

Soubor Rendez-vous gymnázia Turnov nám svojí inscenací Jahody připravil delikatesu netradiční a poměrně vydařenou adaptací básně K.J. Erbena Lilie. Inscenátoři našli zcela originální propojení různých vybraných částí textů básně s každodenním životem vrstevníků vlastní generace. Zároveň ve hře vedou v mnoha situacích zcela záměrně polemiku s K.J. Erbenem, dokonce i o „odsouzeníhodnosti“ jeho textů. Souboru se podařilo najít vhodné divadelní prostředky scénografické i herecké pro vyjádření svého pohledu na rodinné, vrstevnické, ale i společenské, vztahy. S humorem a nadsázkou se zabývali mnoha motivy, které se postupně vrstvily až k tématu osobní zodpovědnosti a přenášení viny na druhé. Objevila se zde funkčně zvuková i hudební složka, mimo jiné i v podobě remixu Smetanovy Vltavy. Nevysvětlenou otázkou však zůstal samotný název představení Jahody, byť by se daly při tvořivém domýšlení jisté souvislosti najít.

Další sousto mnoha rozmanitých chutí s tajemnou atmosférou nám připravilo Dramacentrum Bezejména, z.s. Liberec – dynamickým, poutavým, zajímavým pohybovým představením na základě předlohy Jeana-Clauda Mourlevata Zimní bitva. Výrazná byla souhra souboru po celou dobu inscenace odkrývající téma totality a manipulace. Velmi působivá a účinná byla pohybová až taneční stylizace jednotlivých situací příběhu. Ovládání světa silou Falangy, tábor na převýchovu, touha po svobodě a útěk, gladiátorský zápas, pošta a spojenectví. Situace vyvolávaly potřebné napětí a byly precizně vystavěné, vygradované i vypointované. Přestože byl samotný příběh srozumitelný a přehledný, může působit celek schematicky. Slibně nastolené vztahy konkrétních postav se však postupně vytrácely. Diskutabilní zůstával tematický výběr závěrečné židovské písně a celkové vyznění inscenace.

Zcela specifickou gastronomickou lahůdkou in natura bylo inspirativní představení Cikánský boxer, které vhodně doplnilo celý festivalový program. Autorku Rike Reiniger přeložila Lucie Ceralová a představení režírovala Gabriela Krečmerová. Divadlo jednoho herce s úžasným zcela profesionálním nasazením Filipa Tellera před námi odkrývalo příběh o přátelství, které bylo v Třetí říši zakázané… Monodrama vycházelo ze skutečného příběhu boxerské hvězdy Johanna Trollmanna, zvaného „Rukeli“, který se stal roku 1933 mistrem Německa v polotěžké váze. Titul mu však byl později kvůli jeho romskému původu odebrán. Svůj poslední zápas Johann Trollmann absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy a napudrovaným obličejem. V roce 1943 byl zavražděn v koncentračním táboře Neuengamme.

Ochotnický divadelní soubor Postupice nám na malém jevišti v ZUŠce předložil pod-nos k ochutnávce svojí interpretaci inscenace Godot. Vycházel z původní předlohy Samuela Becketta Čekání na Godota a snažil se ho naplnit tradičním pojetím činoherního herectví s úsilím o komičnosti jednotlivých postav, jejich motivů a opakujících se situací, což bylo pouze malým nakročením k absurdnímu dramatu a jeho grotesknosti vycházející z mnoha významových rovin předlohy a z některých základních potřeb jako například nezůstat sami, čekat na Godota a zabíjet čas, což naplnit na jevišti zcela konkrétním jednáním, aby vyplynulo právě to, co by bylo skutečně absurdní, není vůbec jednoduché.

Poslední den přehlídky jsme si mohli pošmáknout na Ne-pohádce Koblih v podání souboru DAU při Spgš Futurum s.r.o. Praha. Představení zaujalo soustředěným výkonem hrajících, živou hudbou, výrazovým pohybem až tancem a celkovou atmosférou i obrazy představ, které dokázalo vyvolávat. Propojování motivů z pohádky s filozofováním o námaze, nástrahách a úskalích, když se stává z malého velký, posouvá dění do období dospívání Koblížka i s jeho depresemi, které to v něm vyvolává. Zajímavé jsou také použité scénografické divadelní prostředky, například stínohra, kostýmy, barvy a světla, které přes záměrnou abstrakci nesou i své konkrétní významy k příběhu a sdělovanému tématu. Nabízí se však otázka, zda by zde méně výrazových prostředků nebylo více pro samotné vyznění představení podobně jako je to s kořením při přípravě jídla.

O tom, že k ochutnávání potřebujeme také Zuby nás s humorem a nadsázkou přesvědčil na závěr přehlídky soubor ZUŠ B.M. Černohorského Nymburk ve své autorské inscenaci zaměřené na „život“ zubů v jedné puse, která dle předložené anotace vycházela z kolektivních improvizací a postupně vznikajícího scénáře na zvolené téma. Dozvěděli jsme se, jak to mají takové zuby náročné už od svých prvopočátků při prořezávání či při nádherně pohybově zobrazeném čištění a vyplachování nebo při žvýkání Pedra, kde je velmi mnoho cukru. I zde lze diskutovat o vhodnosti výběru vzhledem k náročnosti tématu a hledání cest k vlastním interpretacím účinkujících. Byla to však důstojná tečka za celou přehlídkou, na které si i fajnšmekři studentského a experimentujícího divadla určitě přišli na své jako diváci i účastníci zajímavých a rozmanitých plodů plných diskusí.

Lektorský sbor ve složení Radka Kukurugyová, Lucie Veličková, Jan Karaffa doporučil do programu národní přehlídky studentského divadla Mladá scéna v Ústí nad Orlicí 2019

• soubor Rendez-vous Gymnázium Turnov s inscenací Jahody

• soubor Dramacentrum Bezejména, z.s., Liberec s inscenací Zimní bitva

a udělil ocenění

• souboru Jen Jednou SpgŠ Futurum, s. r. o., Praha za použité výrazové prostředky v inscenaci Čokoláda

• souboru Čtverec ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk za zubní humor v inscenaci Zuby

Spolek bubakov.net a NoStraDivadlo udělil ocenění za nejlepší videoupoutávku

• souboru Jen Jednou SpgŠ Futurum, s. r. o., Praha.

Autor: Jan Karaffa