Jednoaktovky SČDO 2016, Memoriál Ladislava Lhoty

Autor:

Vyhlášení a propozice jednoaktových her a krátkých inscenačních útvarů Svaz českých divadelních ochotníků vyhlašuje soutěž jednoaktových her pro amatérské divadelní soubory v roce 2016. Soutěž je vyhlašována v sudých letech jako Memoriál Ladislava Lhoty s národní přehlídkou v Holicích. Pořadateli jsou Město Holice a Kulturní dům Města Holice. Posláním soutěže je podpořit tradici uvádění jednoaktových her a jiných krátkých scénických útvarů, které dávají možnosti, jak repertoárové rezervy s obvykle menším obsazením, tak uvádění méně frekventovaných textů.


Inscenace musí pro účely soutěže splňovat tato kritéria:

  1. musí jít o inscenaci dramatického textu – vyloučeno je pohybové divadlo, pantomima a

opera,

  1. inscenace je založena na souhře nejméně dvou dramatických postav (herců),

jednajících pohybem i slovem – nepatří sem divadlo jednoho herce, recitační pásmo, divadlo poezie,

  1. časový rozsah je minimálně 15 minut, maximálně 50 minut,
  2. divadelní provozování hry je autorskoprávně ošetřeno hrajícím souborem.

Soutěž je dvoustupňová. Prvním stupněm jsou kola regionální (krajská, oblastní) která musí být uskutečněna nejpozději do 15. září 2016. Termíny regionálních přehlídek musí pořadatelé vyhlásit a oznámit pořadateli SČDO na adresu tajemnice SČDO: Ludmila Panenková, ul. 17. listopadu 532/2, 405 01 Děčín, nejpozději do 31. března 2016. Druhým stupněm je národní přehlídka, která se uskuteční v Kulturním domě Města Holice ve dnech 5. a 6. listopadu 2016.

Odborné poroty regionálních přehlídek mají právo doporučit programové radě národní přehlídky dvě inscenace s určením pořadí. Programovou radu národní přehlídky jmenuje vyhlašovatel soutěže. Přihlášky je nutno zaslat na kontaktní adresy oblastních předsednictev SČDO, a to podle příslušné oblasti. Termín odeslání přihlášek pořádajícím oblastním organizacím SČDO uvedeným organizacím oznámí pořadatelé prvního kola. Přihlášky k účasti lze použít tiskopisu vydaného ARTAMOU. Přihlášky jsou k dispozici i na adrese www.scdo.cz.

Doporučení na národní přehlídku a protokol o průběhu regionální přehlídky musí zaslat organizátoři regionálních (krajských, oblastních) přehlídek do 14 dnů po ukončení regionálních kol na adresu tajemnice SČDO: Ludmila Panenková, tajemnice SČDO, 405 01 Děčín, ul. 17. listopadu 532/2, a na e-mail: redakce@principdc.cz. Finanční podmínky regionálních kol i národní přehlídky stanoví jejich pořadatelé, část nákladů mohou přenést i na soutěžící.

V případě, že se v některé oblasti regionální přehlídka nekoná, může se inscenace z této oblasti účastnit soutěžní přehlídky v jiné oblasti. V tomto případě má programová rada národní přehlídky právo rozhodnout o účasti i těchto souborů z této oblasti. Na národní přehlídce budou vyhlášeny vítězné inscenace na základě rozhodnutí odborné poroty a vítězné inscenace mohou být doporučeny do programu Jiráskova Hronova 2017. Nedílnou součástí národní přehlídky jsou rozborové semináře. V Praze dne 22. listopadu 2015

Ing. Josef H e j r a l Ludmila P a n e n k o v á předseda SČDO tajemnice SČDO

Kontaktní adresy regionálních přehlídek: Praha a Střední Čechy Pavel Němec, Divadlo U Jelena, 257 51 Bystřice, Ješutovo nám. 14, tel. 731 575 072 České středohoří Ludmila Panenková, 405 01 Děčín, ul. 17. listopadu 532/2 Jizerská oblast Ladislav Novák, 412 51 Lomnice nad Popelkou, Sportovců 748 Západní Čechy Městské kulturní zařízení Horšovský Týn, nám. Republiky 105, 346 01 Jižní Čechy Městský dům kultury, 386 01 Strakonice, Na ohradě 87 Jižní Morava Jiří Bušina, 681 01 Boskovice, Plačkova 23 Střední Morava Aleš Hořínek, 783 53 Velká Bystřice, ČSA 7 Severní Morava a Slezko Ing. Dušan Zakopal, 702 00 Ostrava 2. gen. Píky 12/2886. Východní Čechy Hledáme pořadatele

Autor: Jaroslav Vondruška