Kde se ve VILE Štvanice vzaly ateliéry...?

I.K. Kubák Autor: archiv autorky

Rozhovor s Ivem Kristianem Kubákem


Málokdo ví, že jsi začínal svoji kariéru v amatérském divadle. Jak to tedy všechno začalo? Už na plzeňském gymnáziu jsem napsal několik divadelních her. Tahle tezovitá juvenilní dílka ale vznikla jenom proto, že jsem nebyl schopen psát prózu, soustředit se na víc, než na dialogy a situace. A to mi drama (snad mi promineš tento v tomto kontextu nadnesený výraz) umožňovalo dokonale. Dalo pak rozum, že když jsem nastoupil v devadesátých letech do prvního ročníku na matfyz, založil jsem obratem divadelní spolek DIVOJ (Divadlo Vojtěcha Jarníka, což byl zakladatel MFF UK), který se účastnil i některých amatérských přehlídek. DIVOJ mě provázel i v prvních rocích na DAMU, ale už jsem jej před spolužáky tajil, a záhy (v roce 2010) jsme s Mášou Novákovou založili na jeho administrativních základech spolek nový, profesionální, Tygr v tísni.

Často tě můžeme vídat na různých amatérských přehlídkách. Jak vnímáš rozdíl mezi amatérským a nezávislým divadlem? Mezi nezávislým a amatérským divadlem vlastně žádná dělící čára nevede. Ostatně nezávislá divadla mají u nás kořeny právě v rozvité struktuře divadel amatérských. Dělící čára se dá narýsovat mezi divadly, která svoje členy „živí“ a kterým jejich členové ochotně věnují svůj volný čas. Nebo mezi divadly nezávislými (nekamennými, nezřizovanými establishmentem) a těmi druhými. Ale amatérské divadlo je z mého pohledu divadlo nezávislé a dobře tomu tak.

Na tuto neděli 20. května se chystá ateliér ve VILE věnovaný režii a dramaturgii, který vedeš spolu s dramaturgyní Marií Novákovou. Jak se bude lišit od podobných workshopů, jak je známe třeba z Jiráskova Hronova? Rozhodně nemůžeme frekventantům nabídnout deset čtyřhodinových lekcí, případně čtyřletou kontinuální práci, ale snažíme se navázat na podobný ateliér, který jsme s Mášou vedli ve VILE před rokem. Cílem je posunout se od základních pojmů jako je situace a jednání k chápání divadelní inscenace jako celistvé kompozice. Prodrat se jejími komponenty s textem celé divadelní hry v ruce. Roztrhat jej na cucky, sestavit opět dohromady a výsledek trochu pocuchat. To se za jeden den zvládnout dá.

Kde se ve VILE Štvanice vzaly ateliéry? Když jsme v roce 2014 VILU otvírali k dennímu divadelnímu provozu, věděli jsme, že takhle unikátní místo a projekt (dva, resp. tři nezávislé činoherní soubory koexistující ve stejném domě) bude generovat spoustu nápadů a možností, které můžeme našim divákům předávat nejen hromadně ve formě našich inscenací, ale i individuálně ve formě setkávání, inspirace a spolupráce. Vznikla tak koncepce výtvarných a divadelních ateliérů úzce svázaných s dramaturgií VILY, kterou každoročně připravuje naše lektorské oddělení. A vzhledem k tomu, že náš ateliér režie-dramaturgie načíná třetí desítku těchto setkávání, si myslím, že se nám to zatím daří.

Představ prosím na závěr, jaké ateliéry plánujete v dohledné době? Poslední atelier této sezony proběhne v sobotu 9. června a lektorka Veronika Nýdrlová na něm představí techniky divadla Playback, což je metoda komunitního, sociálního divadla. Je možné, že toto téma přivede do VILY i úplně nové návštěvníky. V celé příští sezóně jsme se rozhodli věnovat více divadelníkům – výtvarné ateliéry do jisté míry zachováme, ale budou více divadelně orientované – bude určitě ateliér scénografie, divadelní fotografie, plánuje se ale i grafika divadelního plakátu. Herecké a režijní ateliéry jsou základem programu a je o ně zájem, takže ty budou také. Lektorské oddělení v tuto chvíli ladí jednotlivé lektory pro ateliéry věnované dramaturgii, světelnému designu, ale i divadelní produkci. Bude to pestré. Ucelený program najdete na: http://www.vilastvanice.cz/…ar/ateliery/

Medailon I.K. Kubáka http://www.vilastvanice.cz/…stian-kubak/

Autor: Jitka Kostelníková