Krakonošův divadelní podzim 2017 - výsledky

Krakonoš převzal na týden vládu nad městem Autor: Ivo Mičkal

Z vysocké přehlídky doporučuje porota jeden soubor do Hronova


Z vysocké přehlídky doporučuje porota jeden soubor do Hronova

Konči 48. národní přehlídka venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošův divadelní podzim 2017 (KDP). Odborná porota udělila dvě hlavní ceny za mužský a ženský herecký výkon, nově čtyři hlavní čestná uznání a jedno doporučení na Jiráskův Hronov 2018, kam letos nebyl žádný soubor nominovaný. Příští 49. ročník KDP bude 12. – 20. října 2018.

Deset dnů trvala přehlídka práce venkovských divadelních souborů z celé republiky. Odborná porota ve složení režisér a pedagog Milan Schejbal (předseda), divadelní publicistka Lenka Lázňovská, scénograf Jaromír Vosecký, dramaturgové Zdeněk Janál a Luděk Horký viděla devět představení osmi souborů, z nichž tři byly ve Vysokém úplně poprvé.

„Již několik posledních let můžeme sledovat pestrou dramaturgickou skladbu této přehlídky, což je na poli venkovského divadla více než potěšitelné, neboť v minulosti tomu tak vždy nebylo. Letošní ročník nezůstal tomuto trendu nic dlužen a právě žánrová pestrost patřila k největším pozitivům tohoto divadelního klání,“ říká k přehlídce předseda poroty Milan Schejbal, podle kterého v programu značně převažovaly komedie nad dramatickými díly, což je naprosto pochopitelný trend zejména v oblasti venkovského amatérského divadla. „Z tohoto pohledu je zcela zásadní fakt, že s nekvalitními rádobykomediemi bulvárního zaměření se potkáváme na vysockém jevišti ve stále menším počtu,“ podotýká předseda poroty. Daleko větší problémy vidí letos v oblasti režijní. „Zejména jistá bezradnost a neujasněnost v žánrově stylovém řešení inscenací, což se promítlo také v interpretaci jednotlivých dramatických postav i celku, vedly v mnoha případech k rozpačitým inscenačním výsledkům. Naštěstí i letos se objevily výjimky,“ uzavírá Milan Schejbal.

Po dlouhém jednání se porota letos rozhodla neudělit nominaci na Jiráskův Hronov 2018, ale doporučila do hronovského přehlídkového programu inscenaci Brouka v hlavě (Georges Feydeau) Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice. Kromě dalších cen udělila dvě hlavní za mužský a ženský herecký výkon, Cenu Dušana Zakopala a nově čtyři hlavní čestná uznání (podrobně viz níže).

Tři zlatí Tylové

Během slavnostního zakončení vysocké přehlídky si přebrali tři nominovaní Zlatý odznak J.K. Tyla. Ten se uděluje od roku 2002 za mimořádné zásluhy jednotlivců o amatérské divadlo, a to nezávisle na Ceně Ministerstva kultury ČR. Je nejvyšším oceněním ochotníků udělovaným samotnými divadelními amatéry. Odznak si odnesli Hana Dohnalová, René Keller a František Zborník (více o oceněných viz níže).

Krakonošův divadelní podzim

Celostátní soutěž probíhá formou postupových regionálních přehlídek a vrcholí právě národní přehlídkou ve Vysokém nad Jizerou. Vyhlašuje ji Český svaz divadelních ochotníků společně s městem Vysoké nad Jizerou za finanční podpory Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR. Pořadatelem je Občanské sdružení Větrov ve Vysokém nad Jizerou společně s místním Divadelním spolkem Krakonoš a městskou knihovnou, v níž je také přehlídkové informační středisko. Účastníkem přehlídky mohou být jen soubory z obcí, které nemají více než 5000 obyvatel a nejsou součástí vyššího samosprávního cel­ku.

Záštitu nad letošním ročníkem převzali senátor Jaroslav Zeman a hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hlavním partnerem přehlídky je společnost UniControls.

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor udělil tato čestná uznání:

Kateřině Richterové za roli Judith ve hře Davida Tristrama Opačné pohlaví

Petru Barvínkovi za roli Richarda ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna

Janě Kaltounkové za roli Christin Grayové ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům

Pavle Kadeřábkové za roli Margaret Banksové ve hře Víta Lichtenberga a Kateřiny Pokorné Krysí dům

Stanislavě Kočvarové za scénář ke hře Ženské nebe

Stanislavě Kočvarové a ŽAS Homole za scénografické řešení hry Ženské nebe

Kolektivu souboru ŽAS Homole za herectví ve hře Stanislavy Kočvarové Ženské nebe

Janu Hejralovi za roli Franka ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě

DS Zmatkaři Dobronín za kostýmní řešení ke hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě

Lence Dvořákové za roli Julie ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba

Jiřímu Šafránkovi za roli Kamila Champsboisy ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Petru Bendlovi za roli Doktora Finache ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

a hlavní čestná uznání – novinka letošní přehlídky

Vlaďce Koďouskové za režii hry Robina Hawdona Úžasná svatba

Aleně Joachimsthalerové za režii hry Roberta Thomase Turecká kavárna

DS Vojan Desná – Mladá haluz za inscenaci hry Robina Hawdona Úžasná svatba

Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice za inscenaci hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor udělil tyto ceny:

Oldřichu Plašilovi za role Felixe Lombarda a komisaře Pellissiéra ve hře Roberta Thomase Turecká kavárna

Lukáši Frydrychovi za roli Toma ve hře Robina Hawdona Úžasná svatba

Janě Kroupové za roli Luizy ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Petru Říhovi za režii hry Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Bohumilu Volkovi za hudební nastudování hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle

spolku Bodlák, Bernacké ochotnické divadlo Bernartice nad Odrou za pěveckou složku hry Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle

Hlavní cena za ženský herecký výkon

Martině Nováčkové za roli Mary ve hře Shelagh Stephensonové Vzpomínky na vodě

Hlavní cena za mužský herecký výkon

Karlu Královi za dvojroli Viktora Emanuela Champsboisy/Boutona ve hře Georgese Feydeaua Brouk v hlavě

Cena Dušana Zakopala

Kolektivu četníků za nejlepší seniorský herecký výkon ve hře Ernsta Brylla a Katarzyny Gärtner Malované na skle

Na návrh odborné poroty XLVIII. národní přehlídky venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou Krakonošova divadelního podzimu 2017 přípravný výbor **doporučuje do programu Jiráskova Hronova 2018 ** inscenaci hry Brouk v hlavě Georgese Feydeaua v provedení Dobřichovické divadelní společnosti Dobřichovice

nominace do programu Jiráskova Hronova 2018 nebyla udělena

Tři zlaté odznaky J. K. Tyla

René Keller

za dlouholetou systematickou aktivní činnost a celoživotní zásluhy o rozvoj amatérského divadla

René Keller se věnuje ochotnickému divadlu od svých šestnácti let, jako herec, režisér a posléze jako starosta spolku divadelních ochotníků. Za své působení v amatérském divadle odvedl mnoho kvalitních činoherních rolí, za mnohé z nich získal i ocenění na divadelních přehlídkách. Několik let byl vedoucím Spolku divadelních ochotníků v Radnicích. V roce 1970 stál u zrodu Radnické divadelní přehlídky, kterou spoluorganizuje dodnes. Od roku 1994 je ředitelem oblastní postupové přehlídky amatérských souborů hrajících pro děti Radnický dráček. Nejprve pracoval v oblastním předsednictvu SČDO, v roce 2014 byl zvolen do předsednictva SČDO.

František Zborník

za významný přínos rozvoji českého amatérského divadla

František Zborník byl vedoucí osobností Divadla Šupina Vodňany působícího v 70. a 80. letech 20. století, ve kterém pracoval jako autor, režisér, herec. Pod jeho vedením patřila Šupina k nejúspěšnějším amatérským divadelní souborům 80. let s výrazným autorským podílem. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor bohemistika – germanistika a později speciální studium dramatické výchovy na pražské DAMU. Pracoval jako středoškolský učitel ve Vodňanech, od roku 1986 odborný asistent na PF Jihočeské univerzity na katedře jazyků a později bohemistiky. Specializoval se na didaktiku literatury, zvláště pak na využití dramatických principů a divadelních technik ve výuce. V roce 1999 byl pozván na katedru pedagogiky a primární pedagogiky PF Univerzity Karlovy v Praze. Je lektorem divadelních seminářů, kurzů dramatické výchovy i porotcem, ale i přednášejícím v kurzech pro učitele či podnikatele. Spolupracoval s profesionálním divadlem, je autorem rozhlasových scénářů a pohádkových knížek. 1991–2006 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo 2001–2008 ředitel Národního informační a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS), předtím IPOS (Informační a poradenské středisko pro místní kulturu); o šest let později ředitelem odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR. Poté vedoucí kulturního centra v Liberci – Vratislavicích a svobodné povolání.

Hana Dohnalová

za celoživotní práci v oblasti amatérského divadla

Otec byl vlakvedoucí ČSD, matka dělnice, která hrála ochotnické divadlo. V roce 1945 byla Hana nejmladší zakládající členkou DS J.K. Tyl v Josefově Dole. Kromě divadla také hodně sportovala – sálové sporty a závodní lyžování (později i trenérská činnost v TJ). 1946 začínala v divadelním spolku v Josefově Dole 1954–1955 první role: dcera ve hře MUDr. Otty Duba Vavřín a růže – československá premiéra. 1976–1983 pomocná režie, kostýmy, scéna, nácvik písní – v Dětském divadelním studiu při J. K. Tyl Josefův Důl. 1950–1956 aktivně působila v loutkovém divadle při SRPŠ ZŠ v Josefově Dole. Je dlouholetou členkou Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO) – jednatelka SČDO Jizerské oblasti, členka předsednictva SČDO. Za Jizerskou oblast SČDO dlouhodobě pracuje v přípravném výboru Národní přehlídky venkovských divadelních souborů KDP Vysoké nad Jizerou.

Převzato z tiskové zprávy Jany Fričové, mluvčí přehlídky KDP Vysoké nad Jizerou 2017

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


V1-s5usg.pdf

V2-jq2cz.pdf

V3-cu7fd.pdf

V4-nauo9.pdf

V5-e8qjn.pdf

V6-61pcc.pdf

V7-w0vew.pdf

V8-8wm9t.pdf

V9-xvxtx.pdf

V10-xru88.pdf