Letní škola Divadla Archa - přihlášky do 15.4.!

Letní škola Divadla Archa Autor: Jakub Hrab

Letošní ročník Mezinárodní letní školy Divadla Archa se koná 25. srpna až 7. září 2018. Uchazeči se mohou přihlásit do 15. dubna 2018. Světová divadelní tvorba se v dnešní době neobejde bez přímé vazby na sociální a politické dění ve společnosti. Divadlo Archa ve svém programu prosazuje umělecké postupy, které jsou vyjádřením odvahy hledat aktuální témata, jejichž výrazem je specifický divadelní jazyk. Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro experiment a hledání na poli soudobého moderního divadla.


Témata letní školy: • Jak je možné umělecky ztvárnit realitu? • Které umělecké prostředky tomuto cíli slouží? • Jak mohou umělecké aktivity ovlivnit společenskou realitu?

Hlásit se můžete, pokud: • vás zajímají principy dokumentárního a sociálně-specifického divadla • jste starší 18 let a zabýváte se profesionálně divadlem • se zajímáte o metody kolektivní tvorby / devised theatre • vás zajímají techniky osobitého scénického projevu • chcete rozvíjet propojování uměleckých a technických disciplín

Principy výuky: • výuka na základě sdílené zkušenosti • respekt k nezávislé tvůrčí osobnosti každého účastníka

Lektoři hlavních ateliérů: • Jana Svobodová: Metoda Viewpoints a textové zdroje dokumentárního divadla • Jaroslav Hrdlička: Videoart a příběh • Jan Burian: Hudba a zvuk jako samostatné zdroje scénické akce • Philipp Schenker: Předmět v kontextu osobního příběhu

Doplňkový ateliér – Pavel Kotlík: Světlo jako prostor Doplňkový ateliér – Zuzana Sýkorová: Tanec s realitou: Fyzický pohyb v sociálně-specifickém divadle

Exkluzivní přednášky: • Stefan Kaegi/ Rimini Protokoll: Performeři bez kontextu a dálkově ovládané publikum • Henk Keizer: Divadlo v netradičních prostorech • Mattijs Maussen: Budování kulturních partnerství na úrovni města • Pieter De Buysser: Jak vytvořit a inscenovat vlastní text • Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie. Historické kořeny sociálně-specifického divadla. Produkce a dramaturgie sociálně-specifického divadla

Jak se přihlásit: Na níže uvedenou emailovou adresu prosím zašlete motivační dopis a životopis s fotografií a vizuální materiály, které dokumentují vaši dosavadní tvorbu. Přihlášky posílejte na E summerschool@archatheatre.cz Přihlášky posílejte nejpozději do: 15. 4. 2018

Školné: Účastnický poplatek 600 eur zahrnuje výuku v odborných ateliérech, přednášky expertů, studijní materiály, obědy, občerstvení a vstupenky na doprovodný program v Divadle Archa. Ve výjimečných případech je možné požádat o slevu na školném. Kapacita letní školy je omezená. Seznam přijatých účastníků bude zveřejněn do 30. 4. 2018.

Pracovním jazykem letní školy bude angličtina.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je součástí vzdělávacího programu Archa.lab. Uměleckými řediteli a zakladateli jsou Ondřej Hrab a Jana Svobodová.

Více informací: https://www.divadloarcha.cz/cz/program/1105

Autor: Táňa Švehlová