Mimořádný zájem o Týden amatérské tvorby

Autor:

Velký zájem veřejnosti vzbudil pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, který proběhne od 17. do 26. května 2013 a jehož koordinátorem je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).


Během tří týdnů se k Týdnu po celé republice přihlásilo a svoji akci do mapy zaneslo přes sto hudebních, divadelních, literárních, tanečních, audiovizuálních a mezioborových projektů a akcí.

První ročník kampaně, která podporuje, propojuje a propaguje aktivity neprofesionálního umění a uměleckého vzdělávání, probíhá pod záštitou České komise pro UNESCO a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky. V uplynulých několika dnech ji zaštítilo také Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Jsme velmi rádi, že záštitu nad pilotním ročníkem Týdne udělila také obě ministerstva. Dokazuje to, že jim tyto celonárodní aktivity NIPOS nejsou lhostejné a že jim poskytují důležitou zpětnou vazbu, ať už v oblasti uměleckého vzdělávání nebo neprofesionálního umění. Obě oblasti mají řadu společných styčných bodů, které ještě nejsou využity, a my bychom k tomu společně se širokou veřejností chtěli přispět. Důkazem toho je odezva organizátorů již zavedených projektů jako Ostravská muzejní noc, Noc kostelů či Bambiriáda,“ komentovala udělení obou záštit ředitelka NIPOS Lenka Lázňovská.

Příznivou zprávou pro zájemce je, že doba registrace akcí byla prodloužena do 7. 5. 2013. Další zájemci se mohou k akci přihlásit na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz a připojit svoji akci do národní mapy, která bude všechny tyto aktivity sdružovat.

Své poselství Týdnu připojil také Ivo Medek, rektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění: „Umění a kultura jako veřejné statky produkují řadu pozitivních externalit pro společnost jako celek – ať již je jimi udržení kulturního dědictví pro budoucí generace, vzdělávací a kultivační efekty, posílení národní identity, vytváření inovačního potenciálu nebo prevence rizik […] Uvítejme proto Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby jako další z cestiček podporujících šíření umění mezi děti a mládež, ale i všechny ty, kteří umění milují a dělají ve volném čase, a v neposlední řadě mezi celou populaci, protože umění nemůže existovat bez publika.“

Prostřednictvím spolupráce s dalšími strategickými partnery (Národní ústav pro vzdělávání a Folklorní sdružení ČR) se výzva šíří mezi další skupiny aktérů místního kulturního dění, kterými jsou školy a školská zařízení, občanská sdružení, města a obce se svými příspěvkovými organizacemi nebo i jednotlivci. Právě tento okruh organizátorů je základním kamenem lokální soudržnosti obyvatel a nabízí jim pestrý kalendář aktivit, ze kterého si ve svém regionu mohou vybrat podle chuti a zájmu. Je to také příležitost pro vlastní aktivní zapojení a rozvoj tvořivého potenciálu.

Autor: Michal Drtina