Modrý Kocour 2017 už se chystá...

Autor:

Vážení přátelé, začínáme pracovat na dalším ročníku Modrého kocoura. Máte se na co těšit, mourovatý tým je plný energie a nápadů!


Během měsíce budete též informováni o možnosti zúčastnit se seminářů. Nyní jednáme s lektory o předložení přesnějšího programu seminářů. Pro letošní rok je zvolen termín čtvrtek 23. února – neděle 26. února 2016 V případě účasti v semináři od úterý 21. února.

K podmínkám účasti: Cestovné: Proplácíme cestovné (4 Kč/km ) Ubytování: Poplatek za ubytování na internátě ve výši 120,– Kč. Ubytování ve vlastním spacáku zdarma. Stravné: Cena 80 Kč/jídlo. Stravné si každý účastník hradí sám, objednanou stravu je nutno bez výhrady zaplatit. Platby lze provádět pouze na místě.

Soutěžní: Festival je opět s možností doporučit na Šrámkův Písek, Mladou scénu a Divadelní piknik Volyně. Máme právo doporučit libovolný počet souborů. Porota bude dle možností složena z těchto lektorů: P. Christov, J.Šilas Stuchlík, M. Pšenička +1 jméno bude doplněno

Pokyny k přihlášce: Přihláška je obecná, porota po dohodě se souborem může doporučit na jednu z národních přehlídek.

Soubory ucházející se o doporučení mají přednost v zařazování na přehlídku. V případě převisu soutěžících, který opět předpokládáme, dostávají přednost ty soubory, které se zúčastní celé přehlídky. Povinnou součástí přihlášky jsou mimo jiné úplné informace o inscenaci (viz přihláška pro soubory): Obsazení a režie Anotace představení o minimální délce 800 znaků Text o souboru/divadlu o minimální délce 800 znaků Kategorie: pro děti / experiment / drama / komedie /jiné /Neprskejte, nutné kvůli tápavým mimo festivalovým divákům/ Minimálně dvě fotografie z představení v kvalitě použitelné do bulletinu Bez všech těchto náležitostí nebude přihláška přijata.

Uzávěrka 20. 12. 2016 NUTNO DODRŽET

/porada ředitele s dramaturgem bude 23. 12., pak už nelze měnit program/

Těšíme se velmi na viděnou.

Za tým Modrého kocoura Mario Kubaš

Autor: Amaterská Scéna