Nabídka dramaturgicko režijního vedení

Divadlo Neklid Autor: Jiří Šourek

Divadelní studio Neklid, o.p.s. - Divadlo Neklid nabízí neprofesionálním souborům pedagogické poradenství resp. dramaturgicko režijního vedení.


Nabízíme poradenství v oblasti vzdělávání (herectví, dramaturgie, režie) příp. dramaturgicko režijní vedení souboru nebo dramaturgicko režijní podíl na vzniku inscenace.
Ceny dohodou.
Kontakt: produkce tel. 774 125 443, divadlo_neklid@email.czwww.divadelnistudioneklid.cz

Autor: Jiří Šourek