Nadační fond Hrajeme o život

Hrajeme o život - titulní strana webových stránek Autor: Design: Vít Zborník

Jistě si divadelníci vzpomenou, že začátkem minulého roku mnoho souborů i jednotlivců poslalo svůj finanční příspěvek, získaný často benefičními představeními, na konto Franta jako příspěvek na finančně náročnou léčbu kolegy Františka Zborníka. Všechno vypadá tak, že protonová terapie byla úspěšná.


Všechno vypadá tak, že protonová terapie byla úspěšná, a František založil spolu s přáteli nadační fond s názvem Hrajeme o život, do něhož vložil peníze, které po skončení terapie na kontě zbyly.

Fond by měl sloužit na podobný účel, pomoci těm, kterým zdravotní pojišťovny (ta největší je na své klienty zvlášt „spořivá“) léčbu neproplatí nebo jen částečně. Předpokládá se, že fond bude doplňován podobným způsobem jako původní konto, beneficemi, dobrovolnými příspěvky, koupí propagačních předmětů.

V závěru loňského roku byl nadační fond oficiálně registrován a v těchto dnech byly spuštěny jeho webové stránky. To vše s nadějí, že podobná nádherná vlna solidarity a kamarádství, vzdemutá loni, neopadne onou jedinou akcí a fond bude dál pomáhat potřebným. Prosíme šiřte tuto zprávu dál, a bude-li to ve vašich silách a možnostech, zůstaňte s námi.

Webová stránky jsou na adrese www.hrajemeozivot.com, tam najdete i základní dokumenty fondu, informaci o jeho správních a dozorčích orgánech, a samozřejmě o možnostech, jak z jeho prostředků podporu získat i jak do něj přispívat. K dnešnímu dni je na kontě více než 600 000 Kč a příspěvky přicházejí. Děkujeme za ně i za jakoukoli další pomoc.

Za správní radu nadačního fondu Hrajeme o život František Zborník a Martin Volný

Autor: Amaterská Scéna