Nonverbálno (různé formy pantomimy a pohybového divadla)

Michal Hecht Autor: achiv M. Hechta

Zveme Vás k účasti na ročním vzdělávacím projektu s hlavním lektorem Michalem Hechtem


A dílčími spolulektory Lukášem Šimonem, Vojtěchem Svobodou a Aničkou Kukučkovou (případně dalšími – změna vyhrazena). Projekt pořádá Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s. (SADAS) ve spolupráci s NIPOS ARTAMA.

Cílem projektu „NONVERBÁLNO“ je probudit v lidech (opět) zájem o herectví beze slov. Prostřednictvím toho pak iniciovat zakládání souborů a rozšířit tak řady mimů, aby se do Česka vrátila tradice, kterou nastartovali v 60. letech Ladislav Fialka a v 80. Boris Hybner. Česko si to zaslouží, vždyť konečně i Jean Gaspard Deburau byl Čech. Projekt je určen všem, kdo se pantomimou a různými formami pohybového divadla zabývají, zabývali či zabývat chtějí, ať již v nějakém souboru jakéhokoli druhu pracují či ne (dovednosti z nonverbálního jednání jsou přínosem i pro činohru, a třeba i pro běžný život), nebo jen mají chuť tuto oblast poznat. Upřednostňujeme vedoucí souborů, pedagogy ZUŠ apod., kteří by mohli získané poznatky přenášet dál (není ale podmínkou), třeba i zakládat nové soubory atd. Účastníci se hlásí na celý projekt. Počet účastníků je omezen na 16. Věk omezen není.

Termíny konání: 1. – 3. listopad 2019 Rakovník, 29. listopad – 1. prosinec 2019 Rakovník, únor 2020 Rakovník – termín v jednání, 24.–26. 4. 2020 Kolín – při XXV. celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno, květen 2020 Rakovník – termín v jednání. Možné prodloužení cyklu až do letní dílny v Šumperku 2020 (8 dnů) podle zájmu účastníků.

Účastnický poplatek: na letošní část projektu (dva víkendy Rakovník) činí 1200 Kč splatných najednou po potvrzení účasti, případně podle individuálně dohodnutého harmonogramu. Poplatek ZAHRNUJE praktickou i teoretickou práci s lektory, diskuse, projekce, noclehy ve vlastním spacáku a s karimatkou. Poplatek NEZAHRNUJE stravu, dopravu na místo setkání, druhou část projektu v roce 2020 v Rakovníku, Kolíně, případně Šumperku (orientačně půjde o částky cca 1200 Kč Rakovník, 600 Kč Kolín, 2700 Kč Šumperk), případné ubytování internátního typu v Rakovníku (podle dohody)

O co v projektu/dílně půjde: Víme, že tělo je nejdůležitější nástroj herce. Pohyb je základem veškeré komunikace a kultury vůbec. Proto se v seminářích zaměříme na práci s tělem, nonverbální herectví a pantomimu. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, tělesného mimu, kontaktní improvizace, párové akrobacie, technikou divadelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Některé víkendy se více soustředí na techniku a imaginární svět, tvořený pouze gestem a mimikou interpreta. Jiné na jevištní přítomnost, práci s dechem a jeho propojení s pohybem. Neopomenou ani cítění prostoru a pochopení temporytmu nonverbálního herectví. Vyzkouší si tvorbu divadelní postavy podle jejího fyzična a práci s hereckým partnerem, tedy souhru dvou a více herců. Víkendová setkání se budou zaměřovat více na fyzické emoce herce a hledání dramatického a expresivního potenciálu v kreativní práci s tělem. Vyzkouší si individuální, partnerskou i skupinovou práci, koncentraci, poslouchání se, preciznost, tělesnou reakci, výraz a kompozici. Dále se zaměří na práci s emocemi, jejich vědomé vyvolání a prožívání v herecké etudě. Účastníci se seznámí s různými technikami práce s tělem, dechem a hlasem, které směřují k nalezení a vnímání vlastních emočních stavů a jejich použití v herecké práci, aby emoce byla co nejupřímnější. Setkání na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno v Kolíně 2020 bude zahrnovat pravděpodobné vystoupení (pokud k němu dospějeme), účast na všech produkcích a diskusích, samostatné diskuse apod. Týdenní blok v Šumperku (pokud bude realizován) bude mít za cíl projít si procesem „dramatizace konkrétní předlohy do nonverbálna“. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní nonverbální řeči. Vyzkouší si práci jak režiséra, tak i herce, projdou procesem hledání a výběru hudby a dalších prvků nonverbální inscenace.

Přihlášky on-line na: www.nipos.cz/nonverbalno nebo telefonicky či e-mailem. Další informace: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, Alena Crhová, crhova@nipos.cz, 604 569 781.

Autor: Karel Tomas