O seminářích Jiráskova Hronova stručněji I.

Jiráskův Hronov 2016 Autor: Foto archiv AS

Ohlédnutí za dalšími letošními hronovskými semináři. Brzy bude čas vybrat si pro rok 2017, tak se inspirujte!


SEMINÁŘ HASIT jako HEREC A SITUACE (I. a II.)

Letošní 86. Jiráskův Hronov nabídl kromě dvaatřiceti inscenací, včetně bloku scénického tance a pantomimy, a nabitého doprovodného programu také šestnáct seminářů. A navrch toho všeho ještě tradiční Problémový club, vedený pěticí odborníků, kteří se zabývali rozbory jednotlivých představení.

Jedním ze seminářů byl HASIT jako HEREC A SITUACE, který volně navázal na svůj loňský debut a otevřel dveře nejen minulým frekventantům, ale i novým zájemcům. Víc jak dvacet seminaristů se tak herecko-režijně vzdělávalo a bavilo pod vedením dramaturga, režiséra a pedagoga Luďka Horkého s nepostradatelnou asistencí herce Jiřího Panznera, místo nějž měla být původně herečka Lucie Valenová, ale nakonec k tomu nedošlo. Nutno podotknout, že všichni tři jsou úzce spjati s holešovickou scénou Divadla Radar, odkud Horkého soubor Ty-já-tr/HROBESO přivezl na letošní Hronov hned dvě úspěšné inscenace – Dokonalou svatbu a Poručíka z Inishmoru.

Dramatický. Situace. Dramatická situace. Tři sobě blízké pojmy, které přišly na paškál krátce poté, co se frekventanti seznámili a oťukali během kolektivně-souborových her a hereckých cvičení, jež doprovázely celý seminář. A z malého teoretického okénka pak rovnou do praxe. Kromě nastaveného klíče vnímání a všech her a cvičení, které se postaraly jak o rozptýlení a oživení, tak o soustředění a stmelování kolektivu, byla stěžejní práce s prostorem. Ve třídě i v hronovském okolí se zkoumaly situace vytvořené pomocí „živých fotografií“ na dané téma, které si seminaristé rozdělení na skupinky předávali a dále s nimi pracovali. Z každé fotografie vzešlo pásmo „před-nyní-po“, které posléze sami tvůrci-účinkující pojmenovali a napsali k němu scénář, aby jej nakonec mohli v daném prostředí sehrát. A podobně se improvizované dramatické situace transformovaly i nadále, dle zadání, od skupinky ke skupince, které se též průběžně obměňovaly. Další náplní semináře byla práce s textem. Pracovalo se s úryvkem hry Ladislava Stroupežnického Naši furianti a s Camiho miniaktovkou Kleštěnec z pralesa. Zde už kromě zaměření se na situaci došlo také na odlišná pojetí a interpretaci textu.

O semináři HASIT se těžko píše, neboť je to jeden ze seminářů, který zcela záměrně nemá tradiční festivalovou předváděčku. Za to je ale jeho výstup, co se do znalostí, uvažování, rozšíření obzorů a praktického přemýšlení týče – takové to, co si seminarista herec a režisér, v tomto případě v jedné osobě, odnáší uvnitř sebe – nedocenitelnou zkušeností. Pro každého jinou a jinak pojmenovatelnou. O úspěšnosti a nezapomenutelnosti tohoto semináře svědčí nejen vzorně ojedničkovaná vysvědčení od lektorů, sehraný a velmi rychle spřátelený kolektiv, ale i vlastní pozdrav-pokřik a vlastní styl tleskání, odkazující se právě k inscenaci Dokonalá svatba.

Lukáš Křížek / luartrie@gmail.com / www.divedove.blogspot.cz

SEMINÁŘ LAB jako LABORATORIUM

Letos jsem se zúčastnil semináře LAB, který vedly Citlali Huezo Sánchez a její překladatelka Alexandra Štefková. Původně jsem chtěl něco klasičtějšího a tento seminář jsem měl asi až na čtvrtém nebo pátém místě, ale nakonec jsem velmi rád, že jsem skončil u něj. Na Hronově jsem byl podruhé a oproti loňsku jsem dostal seminář zaměřený na pohyb, což se po probdělých nocích ukázalo jako velká výhoda. Taktéž jsem si uvědomil, jak jsem si odvykl být uvolněný, dotýkat se cizích lidí, očnímu kontaktu atp. Seminář mi ve všem moc pomohl, na jeho konci jsem si byl mnohem jistější v pohybech i v reagování na ostatní. Nešlo při tom o to, abychom pohybem vyjádřili nějaký příběh (na což se nás po našem pátečním vystoupení mnozí ptali), ale o to, abychom si vytvořili rejstřík různých typů pohybu a ty pak používali v rekaci na prostor a na ostatní lidi v něm. Můžete například k opírovat něčí pohyb, ale ten někdo nemusí chtít, tak se vám stačí uniknout, nebo je naopak agresivnější atp.

S Jiráskovým Hronovem jsem letos velmi spokojen, nelíbily se mi jen asi dvě věci a na další, o kterých jsem věděl, že se mi asi nebudou líbit, jsem rovnou nešel. Letos jsem také měl Problémový klub, který mi také přišel velmi užitečný, a velmi jsem si užíval hlavně odpočinkovou a přátelskou atmosféru, která mě u mladých účastníků festivalu přímo fascinuje.

Martin Markoš

SEMINÁŘ 45+

Seminář 45+ je na Hronově už pevně zakotven. Potkávají se v něm „stálice“, noví příchozí nad 45, ale vždy se k nám přidá i někdo úplně mladý. V letošním roce jsme se spolu s lektorem Jaromírem Hruškou ponořili do tajů praktické režie, dramaturgie a ochutnávky praktického herectví. Pracovali jsme na ukázkách Stroupežnického Našich furiantů, Gogolových Hráčů, Kennedyových dětí od Patricka a Molièrova Dona Juana.

Učili jsme se pohlížet na text různými způsoby. Zažili čtenou zkoušku – čtení textu jako důležitý začátek pro celý průběh zkoušení, je to rozbor tematických věcí, je třeba stále hlídat, zda naplňujete to, o čem chcete hrát. Při četbě si ukazovali různé způsoby a hodnotili rozdíly. U toho se hodně pobavili a nasmáli! Často jsme nebyli in, ale Jaromír byl připraven a ukazoval nám cestu, jak dojít k uvěřitelnému vyznění situace. Úžasné bylo, když pouštěl různé druhy hudebních nahrávek a tím často dosáhl naší potřebné emoce k přečtení textu.

Z úst našeho lektora zaznívaly věty jako – Nehrát téma dopředu. Největší dřina je motivický rozbor situace. Postavit inscenaci je jako stavět dům, zeď – jednotlivé komponenty musí jít přes sebe (jako cihly), jinak nedrží ani představení. Také jsme se dva dny pokoušeli vystavět situaci z Našich furiantů. Několik vět jsme zkoušeli několik hodin. Co vše je třeba hlídat, aby všechny komponenty představení zafungovaly pro pravdivé vyznění toho, o čem chceme hrát. Divadlo je dřina! Jaromír nám nasadil tolik brouků do hlavy! Seminář nebyl žádný odpočinek! Naše snaha a chuť vstřebat maximum byla ale velká. A věřím, že i upracovaný lektor se s námi 45+ podíval do oblastí, které ho obohatily.

Lenka Janyšová

SEMINÁŘ SILT jako SCÉNICKÁ INTERPRETACE LITERÁRNÍHO TEXTU

Tento rok jsem navštívila Jiráskův Hronov poprvé a už teď vím, že příští rok pojedu znovu. Baví mě celá koncepce a organizace. Spaní by sice mohlo být pohodlnější, ale jiné výtky nečekejte.

Zúčastnila jsem se semináře SILT vedeného Renatou Vordovou a Janou Machalíkovou. Pracovali jsme jak jednotlivě, tak i ve skupinách. Zkoušeli jsme si proces poznávání textu, hledání témat, sžívání se s motivy a nakonec samotné interpretace. Učili jsme se text vnímat a vyjadřovat emocemi. Ne hrát, cítit. Pracovali jsme s prózou i poezií. Nakonec se na předváděčku dostal voiceband i pár sólových výstupů. Každé dopoledne mě neuvěřitelně bavilo a zajímalo.

Inscenace vybrané na Jiráskův Hronov byly skvělé i horší. Možná to ale bylo únavou a rozostřenou pozorností. No, kdo zvládne 3 divadelní představení 7 dní v jednom kuse? Ale načerpali jsme nové poznatky a vyvstaly nám nové otázky. Jsem za možnost zúčastnit se festivalu neskutečně vděčná. Poznala jsem mnoho úžasných lidí, s kterými budu i nadále v kontaktu. Moc se těším na příští ročník.

Petra Šavrdová

Autor: Pavlína Schejbalová