Otomar Krejča

Autor:

Divadelní a filmový úsek Městské knihovny v Praze a Ústav dramatické a scénické tvorby DAMU Vás srdečně zvou na sympozium věnované Otomaru Krejčovi při příležitosti 90. výročí narození.


Malý sál Ústřední knihovny, Mariánské nám. 1, Praha 1, pondělí 21. listopadu 2011 od 10 do 17 hodin.

Program:

10.00 – 12.00 Úvod
Příspěvky divadelních historiků: prof. J. Vostrý, M. Doležal, J. Patočková, H. Albertová, prof. J. Císař, prof. J. Hyvnar

Prezentace archivních materiálů ze sbírek Institutu umění – Divadelního ústavu Praha

12.30 – 14.00
Přestávka

14.00 – 16.00
Otomar Krejča ve vzpomínkách kolegů a přátel (účast přislíbili mj. K. Kraus, H. Glancová, L. Olšovský, V. Vencl, H. Maciuchová)

16.00 – 17.00
Křest knihy věnované spolupráci O. Krejči s herci, kterou připravili Karel Kraus a Helena Glancová, vydává nakladatelství HAMU

Prohlídka výstavy v Ústřední hale MKP

Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425, 222 113 377

Autor: Michal Drtina