PF 2021

PF 2021 Autor: NIPOS

Vážení divadelní přátelé, přejeme Vám do roku 2021 především zdraví a také klidnější dobu, která bude přát umění a především divadlu.


Těšíme se na setkání v divadlech a na přehlídkách.

Zlomte vaz

Autor: Amaterská Scéna