Pohárek SČDO 2020_VÝSLEDKY

Richard Kolek Autor: Petr Lang

Západočeská oblastní přehlídka Pohárek SČDO 2020 se konala 15. února v Horšovském Týně.


Ze dvou účastníků doporučila porota (ve složení: Eva Willigová – režisérka – předsedkyně poroty, Vilém Dubnička – režisér a herec, Jindřich Kout – herec, Hana Šiková – tajemnice poroty) k dalšímu postupu na národní přehlídku pana Richarda Kolka z Divadelního souboru MKZ Horšovský Týn s monologem: Guy de Maupassant, Vladimír Zajíc: Kulička, Kočí dostavníku.

Zdůvodnění doporučení:

Myšlenky z novelistické povídky Kulička, líčící příběh nevěstky, jež svou lidskostí zahanbuje v době francouzsko-pruské války sobecké měšťáky, si vybral pro podklad monologu Kočího dostavníku Richard Kolek. Figuře – u Guy de Maupassanta pouze okrajové – vkládá dramatizátor předlohy Vladimír Zajíc do úst repliky postav jiných, včetně pískání revoluční vlastenecké hymny „demokrata“ Corduneta, která celý výstup rámuje. Kočí dostavníku se tak stává pozorovatelem společenského dění. Richard Kolek je interpret zkušený, vybavený dobrou hlasovou technikou, umí pracovat s prostorem a jeho herectví nepostrádá přirozené kouzlo osobnosti. Bylo by ale dobré, aby na svém pojetí postavy ještě zapracoval a ukázal, zda jeho Kočí dostavníku je pouhým „taxikářem“, který dění kolem sebe jenom komentuje nebo přesvědčeným revolucionářem, u něhož je patrný vlastní kritický názor.

Zpč. oblastní přehlídka Pohárek SČDO se uskutečnila za finanční spoluúčasti Plzeňského kraje a za podpory Města Horšovský Týn.

Na přiložené fotografii je Petr Vojkůvka z Aše.

Autor: Hana Šiková

Přílohy:

Petr-Vojkuvka-e2do4