POPAD 2017 - vyhlášení!

Autor:

Amatérská divadelní asociace vyhlašuje další ročník Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD) - krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro dospělé a děti. Přehlídka je součástí celostátního systému postupových přehlídek a jako taková podléhá propozicím závazným pro národní přehlídky. Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.


Místo konání: KS U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín.

Termín pro podání přihlášek:

3. 1. 2017 – představení pro dospělé

8. 2. 2017 – představení pro děti a mládež

Termín konání: Představení pro dospělé – 23. – 26. 2. 2017 / Představení pro děti a mládež – duben, termín bude upřesněn nejpozději na únorovém POPADu.

Přihlášky zasílejte na adresu: ada.divadlo@centrum.cz

Přihláška ke stažení zde

Spolu s přihláškami je nutné zaslat i scénáře (u autorské inscenace původní text, u ostatních inscenací poslední úpravu) a doklad o tom, jak jsou řešena autorská práva (např. kopie licenční smlouvy).

Podmínkou účasti souboru na přehlídce, je účast v laické porotě. Každý soubor určí svého zástupce, který se zúčastní všech představení v rámci soutěže, do které se jejich soubor hlásí (představení pro dospělé, nebo pro děti). Každá přehlídka bude mít svoji laickou porotu která v rámci každého hodnocení přednese několika větami svůj názor. V závěrečném hodnocení laická porota vybere podle svého názoru nejúspěšnější inscenaci.

Soubory dostanou příspěvek na dopravu maximálně ve výši 500,– Kč.

Autor: Jindřiška Netrestová