POPAD 2020 - blíží se termín pro podání přihlášek!

Tohle není Maryša, Divadlo Maškara Autor: Amatérská divadelní asociace

Amatérská divadelní asociace Vyhlašuje další ročník Pražské oblastní přehlídky amatérských divadel (POPAD) – krajská postupová přehlídka činoherního divadla pro dospělé a děti.


Přehlídka je součástí celostátního systému postupových přehlídek a jako taková podléhá propozicím závazným pro národní přehlídky. Každý soubor se může zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné přehlídky, která je postupovou pro celostátní přehlídku amatérského činoherního a hudebního divadla.

Místo konání: KS U koruny, nám. Osvoboditelů 44/15, Praha 5 – Radotín.

Termín pro podání přihlášek:

31. 12. 2019 – představení pro dospělé

1. 3. 2020 – představení pro děti a mládež

Termín konání: Představení pro dospělé – 27.2. – 1. 3. 2020 / Představení pro děti a mládež – 18. – 19. 4. 2020.

Přihlášky zasílejte na adresu: ada.divadlo@centrum.cz

Přihláška ke stažení zde

Spolu s přihláškami je nutné zaslat i scénáře (u autorské inscenace původní text, u ostatních inscenací poslední úpravu) a doklad o tom, jak jsou řešena autorská práva (např. kopie licenční smlouvy).

Soubory dostanou příspěvek na dopravu maximálně ve výši 500,– Kč.

Autor: Jindřiška Netrestová

Přílohy:


prihlaska-0tqj9.pdf