Pozvánka na konferenci Kultura spojuje!

Kultura spojuje! Autor: NIPOS Praha

Konference je určena všem, kteří chtějí vidět kulturu v souvislostech: zástupcům veřejné správy a politické reprezentace všech úrovní, neziskovým organizacím v oblasti sociální, vzdělávací, zdravotní či kulturní, a samozřejmě umělcům, kulturním institucím a dalším odborníkům v oblasti umění a kultury.


Sociální začleňování: kreativní partnerství kultury s dalšími sektory.

Datum konání: 2.-3. října 2019
Místo: Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1
Konference se uskuteční pod záštitou ministra kultury.

Záměrem konference je zkoumat kulturu jako nástroj pro větší sociální soudržnost, který lze využít v mnoha dalších oblastech (sféra sociální, zdravotní, vzdělávací, atd.) a hledat nové formy spolupráce mezi subjekty kulturními i mimo-kulturními v ČR.

Na konferenci vystoupí zástupci Evropské komise, zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV, MZ), tj. kultury a dalších resortů, stejně jako představitelé inspirativních projektů z ČR i ze zahraničí, kteří v této oblasti působí.

Konference je určena všem, kteří chtějí vidět kulturu v souvislostech: zástupcům veřejné správy a politické reprezentace všech úrovní, neziskovým organizacím v oblasti sociální, vzdělávací, zdravotní či kulturní, a samozřejmě umělcům, kulturním institucím a dalším odborníkům v oblasti umění a kultury.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 600,– Kč. Zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady a občerstvení během trvání konference. Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami. Výběr možností ubytování bude účastníkům rozeslán na základě závazné přihlášky.

Web: https://konference.nipos.cz/
Přihlašovací formulář ZDE

Kateřina Klementová

Autor: Amaterská Scéna