Přednášky a workshopy pro loutkáře

Jaroslav Blecha při přednášce v rámci festivalu Loutkářská Chrudim Autor: Ivo Mičkal

Vzdělávací cyklus otevřených přednášek o loutkovém divadle je určený všem, kteří se chtějí seznámit s jeho historickou i současnou podobou. Hlavním cílem cyklu je hledání a objevování nových možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění. Cyklus přednášek historie a praxe loutkového divadla je pořádán Spolkem pro vydávání časopisu Loutkář ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA a s podporou Státního fondu kultury ČR.


Vzdělávací cyklus otevřených přednášek o loutkovém divadle je určený všem, kteří se chtějí seznámit s jeho historickou i současnou podobou. Hlavním cílem cyklu je hledání a objevování nových možností loutkového divadla jako jedné z alternativ současného moderního umění a tímto poznáváním české loutkářské tradice, její historie, forem, podob a směrů, působit na ochranu kulturního dědictví, kterým české loutkářství je. Ochranou však není myšleno uchovávání historických artefaktů a postupů, ale rozvíjení a obohacování tradice o novou tvůrčí invenci.

Cyklus přednášek je plánován od listopadu 2015 do konce července 2016. V tomto období se uskuteční sedm historických přednášek o českém loutkovém divadle a sedm masterclassů s aktivními českými tvůrci.

Cyklus je určený široké veřejnosti, profesionálům z oboru, ale především amatérským loutkářům a dalším zájemcům z řad pedagogů mateřských a základních škol či pracovníků volného času dětí a mládeže, kteří loutkové divadlo využívají ve výuce.

Přednášky se konají v budově Chrudimské besedy, Široká 85, Chrudim, v místnosti Sůva vždy v pátek níže uvedených dat od 19.30 hodin.
Workshopy se konají v přednáškovém sále Chrudimské besedy, Široká 85, Chrudim, vždy v sobotu níže uvedených dat od 10 do 16 hodin.

Z důvodu zajištěn výukového materiálu je třeba se na workshopy přihlásit nejpozději pět dní před termínem konání na e-mail drtinam@gmail.com nebo telefonicky na čísle 606 644 294.

Přednášky jsou přístupné zdarma, poplatek za workshop je 200 Kč.

1) České loutkové divadlo po roce 1945 (13.11. 2015)

Konstituování sítě českých profesionálních loutkových divadel. Zájezd moskevského Ústředního loutkového divadla a jeho vliv na další vývoj loutkářství – česká „ javajkářská škola“. Rozvoj původní české dramatiky pro loutkové divadlo a Kainarova Zlatovláska jako příklad různých vývojových tendencí a interpretací v průběhu doby.

Workshop
14. listopad 2015: Buchty a Loutky – Překračování hranic.

2) Tradiční marionetáři a jejich význam pro formování moderního českého divadla (29. 1. 2016)

Přednáška se zaměří na kočovné marionetáře a jejich divadelní aktivity od konce 18. století a jejich podíl na českém národním obrození v 19. století i direktivní ukončení činnosti v polovině 20. století. Vývoj loutkářské estetiky a vůbec vnímání loutkového divadla i jeho funkce ve společnosti budou dokumentovány na proměnách lidové loutkářské hře o Faustovi.

Workshop
30. leden 2016: Robert Smolík – Scénografie, loutka, maska, objekt, experimentální divadlo.

3) Význam a unikátnost českého amatérského hnutí (25. 3. 2016)

Hlavním tématem bude tzv. „loutkářské renesance“, tedy unikátní hnutí amatérských divadel v 1. polovině 20. století, kdy neplatilo „co Čech, to muzikant“, ale „co Čech, to loutkář“. Přednáška objasní, kdy a jak se amatérské hnutí zrodilo a zpopularizovalo a jaký je jeho podíl na poválečné profesionalizaci loutkového divadla. V závěrečné části se bude přednáška věnovat současnému amatérskému divadlu a nejinspirativnějším souborům.

Workshop
26. březen 2016: Jakub Vašíček a Tomáš Jarkovský – Režijně-dramaturgická koncepce jako názor.

4) Loutky a politika – význam divadla pro českou kulturu (29. 4. 2016)

Divadlo jako takové, a v našem kontextu podstatnou měrou i divadlo loutkové, sehrálo významnou úlohu v dobách útlaku a nesvobody. Přednáška například zodpoví otázky, co se hrálo v loutkovém divadle během první a druhé světové války nebo jak dokázali loutkáři reagovat na události roku 1968. V závěru se přednáška zaměří na politická témata v současném loutkovém divadle.

Workshop
30. duben : Magdaléna Pupík Rellichová – pohyb jako metafora, práce s maskou.

5) Trendy současného loutkového divadla (3. 6. 2016)

Přednáška se pokusí objasnit, co znamená termín „alternativní divadlo“ a jaký je jeho vztah k loutkovému divadlu, a nastínit, jak se loutkový svět postupně proměňoval od poloviny 20. století. Jaké trendy jsou patrné dnes, doloží ukázky prací nejinspirativ­nějších loutkářů českých i zahraničních.

Workshop
4. červen 2016: Tomáš Procházka – Hudba, zvukové experimenty

Červencové přednášky budou upřesněn v dubnu 2016.

Cyklus přednášek je podpořen Státním fondem kultury České republiky

Státní fond kultury

Autor: Michal Drtina