Přelet nad kukaččím hnízdem napříč hendikepy

Přelet nad kukaččím hnízdem v podání amatérských herců na vozíku i bez. Autor: DJP

Prkna Divadla Barka jsou zvyklá na to, že se po nich pohybují i amatérští herci na invalidních vozících nebo tancují nevidomí. Přesto však zažije 17. října 2015 tento bezbariérový kulturní prostor Ligy vozíčkářů velmi unikátní představení Přeletu nad kukaččím hnízdem.Představení ochcotnického souboru Divadla Járy Pokojského, ve kterém účinkují i lidé s tělesným postižením, bude tlumočeno do znakového jazyka a obohaceno komentářem pro nevidomé.


Do prostředí psychiatrické léčebny přichází Patrick McMurphy. Svobodomyslný frajírek svým chováním zcela změní zaběhlé pořádky na oddělení i životní postoj svých spolupacientů. Přelet nad kukaččím hnízdem je notoricky známý především díky filmovému zpracování Miloše Formana. Oscarový film vychází ze stejnojmenné divadelní hry, Dale Wasermana. Tu nastudovali členové ochotnického souboru Divadlo Járy Pokojského, jehož někteří členové jsou na vozíku.

Představení bylo již několikrát úspěšně reprízováno, v říjnu se ukutečné benefiční představení pro brněnské Divadlo Barka, kulturní zařízení Ligy vozíčkářů. Nevšední zážitek slibuje zpřístupnění tohoto divadelního počinu také lidem se smyslovým postižením a to formou tlumočení do českého znakového jazyka i simultánním přepisem mluveného slova pro diváky se sluchovým hendikepem. Pro zrakově postižené je připraven scénický hlasový komentář. „Po počátečních obavách, že se celé drama vlivem tlumočících rozklíží, jsem na zkoušce brzy zjistil, že na jevišti nepřekážejí, naopak že řeč jejich rukou přidává již k hotovému tvaru inscenace jakousi nadstavbu a nové významy,” řekl režisér Lukáš Kořízek.

Toto provedení hry se uskuteční díky projektu Expln Střediska Teiresiás. Středisko, pracující při Masarykově univerzitě, pomáhá hendikepovaným lidem při studiu na vysoké škole. Hraje tak důležitou roli v otázce inkluze a rovného přístupu ke vzdělávání, které je v současné době celospolečenským tématem.

Tato spolupráce posunuje hranice integrace zase o kousek dál. Podobně jako hlavní hrdina Přeletu McMurphy zapojuje do dění všechny pacienty na oddělení bez ohledu na jejich komunikační či sociální limity, tak i spojení Divadla Járy Pokojského a Střediska Teiresiás zprostředkuje kulturní zážitek, všem divákům navzdory hendikepu.

Představení se koná v Divadle Barka (Svatopluka Čecha 35a, Brno – Královo Pole) v sobotu 17.10.2015 v 17.00, vstupné činí 100 Kč (či více). Výtěžek tohoto výjimečného počinu bude použit na podporu provozu Divadla BARKA, www.divadlobarka.cz, otevřeného kulturního prostoru Ligy vozíčkářů. Rezervace na e-mailu prelet@centrum.cz.

Autor: Aneta Vidurová