Radnický dráček o dramaturgii

Z představení Kočka pro Ježíška Autor: archiv přehlídky

Studený víkend 11. a 12. května přál divadlu. Tedy aspoň v Radnicích. Déšť i kroupy nikoho nepřesvědčily k procházkám do malebného okolí městečka, a tak místní děti a jejich rodiče využili nabídky oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti Radnický dráček 2019 a zašli do divadla.


Hrály se pohádky a hlediště městského divadélka bylo plné. Na všech čtyřech soutěžních představeních i na tom pátém nesoutěžním – Divadýlko Kuba z Plně sehrálo pohádku D. Weissové a J. Ipsera Pletené pohádky – bylo nabito, a to i proto, že v Radnicích hrající soubory zůstávají a podporují své „konkurenty“. Je to rozsahem malá, ale milá přehlídka, a domácí soubor s podporou radnice se o ni stará vzorně.

Jako první se představilo Divadýlko Máca z Chrástu u Plzně. Přivezlo představení autorky, režisérky i herečky Marcely Švejdové Kočka pro Ježíška. Neotřelý námět o tom, jak se divoká kočka dostala do Betléma k Ježíškovi a jak získala zatahovací drápky, aby Ježíškovi neublížila, odkazuje jednoznačně do adventního času a chce vypovídat o tom, že je krásné někomu pomáhat a získat lásku. Nápad báječný, samotné jevištní zpracování zatím zůstalo na začátku. Sledujeme jen epické vyprávění dvou herců, výsledky nějakých dramatických situací, místo toho, abychom byli svědky těchto situací.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov je tradiční amatérský soubor pracující klasickými interpretačními postupy na textech, které píší jiní. Do Radnic přijel ukázat svoji poslední inscenaci hry Stanislava Tomka Dorotka a Pentlička aneb Námluvy ve mlýně. Námět hry jakoby vypadl z oka filmové pohádce Z. Trošky Princezna ze mlýna. Nevím, který scénář byl dřív napsán, ale tento je zatěžkán slovním balastem, který se režisér snažil odstranit, ale pořád málo, a také obsahuje řadu nedomyšleností a hloupostí. Prostě není to dobrý text, na kterém by mohla vzniknout kvalitní inscenace. A tak se i stalo. I když soubor má řadu šikovných a poučených herců, žádný z nich nemohl překonat úskalí nekvalitního scénáře.

Ze severu, až z Libochovic, zavítal do Radnic Divadelní soubor Malis. Jedná se o mládežnický soubor, který vede v Libochovicích Olga Psotová. Soubor má za sebou už řadu premiér. Tentokrát si vedoucí souboru přizvala ke spolupráci Láďu Valeše, kterého známe především z Rádobydivadla, a společně vytvořili inscenaci, podle humoristické prózy Karla Poláčka Bylo nás pět. Valeš napsal scénář, podílel se i na režii. V představení pak vystupují jak mladí herci, tak i ti o něco starší. A to velmi sympaticky a pod pevnou rukou režiséra, která je znát. Představení má rytmus, je dobře kostýmované i scénografie je funkční. Zvláště odrostlejší herci se dobře vypořádali se svými rolemi otce i matky Bajzovými nebo podobně Fajtla a Kristýny. Škoda jen, že inscenace není vystavěna z pohledu vzpomínek Bajzy na své báječné dětství, ale zatím je to jen sled hezkých epizod.

Martina Macáková, autorka a režisérka souboru Histrio z Plzně, není začátečnice v psaní ani v režii. Tentokrát do Radnic přivezla svoji autorskou prvotinu, inscenaci hry Čertí škola. A je to znát. Jak dramaturgicky, tak i režijně. Čertí potěr školou povinný se má poučit na třech příbězích, jak byl čert napálen, když měl odnést do pekla dvě pohádkové bytosti Hejkalku, vílu Kvídu, a také Selku. Čert je neodnáší do pekla proto, že by se prohřešily nějakým hříchem, ale snaží se je teprve k hříchu svést. Uzavírá s nimi smlouvu, ale je přelstěn. Protože neudělal, co slíbil anebo je hloupý. Nápad je to zajímavý. Ale my nevidíme, že se jedná o čertí školu a o příklady učitelky. Toto je nám sděleno reprodukovaným hlasem, kterému není rozumět. Sledujeme jen tři samostatné scénky, bez jakéhokoli propojení na téma hlouposti čerta. A navíc odnášet do pekla pohádkové bytosti, které jsou mimo lidský rozměr, není úplně šťastné.

Jak jsem už napsal v úvodu. Radnice hostí divadelní soubory vždy vřele, je tu báječná atmosféra, a děti v publiku jsou pozorné a vstřícné. Úroveň inscenací nebývá nejvyšší, je proměnlivá, ale to není jen problém radnické přehlídky. Souhrnně lze konstatovat, že hodně narážíme na nedostatky dramaturgie, jako teatrologické disciplíny více než důležité. Na druhé straně tu však vidíme i nadějné autory, kteří sbírají poučení. Takže, třeba příští rok to bude o ten pověstný chlup lepší.

Pozn. red.: Z protokolu přehlídky od Hany Šikové:

Radnický dráček 2019

XXVII. zpč. oblastní přehlídky činoherních souborů hrajících pro děti

Místo konání: Kulturní dům „U růže“ v Radnicích

Datum konání: 11. – 12. května 2019

Vyhlašovatel: Zpč. Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň

Pořadatelé: Spolek divadelních ochotníků v Radnicích
Svaz českých divadelních ochotníků, zpč. oblastní předsednictvo v Plzni

Odborná porota: Jaroslav Kodeš, režisér – předseda poroty Eva Kodešová, herečka, pedagožka
Máša Caltová, dramaturgyně

Tajemnice poroty: Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO

Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé následující ocenění:

Čestné uznání

Pavla Vinopalová za herecký výkon v roli Dorotky v inscenaci Dorotka a Pentlička aneb Námluvy ve mlýně DS Ochotníci Ostrov

Pavel Franko za herecký výkon v roli Jeníka v inscenaci Dorotka a Pentlička aneb Námluvy ve mlýně DS Ochotníci Ostrov

Vít Líbal za herecký výkon v roli Fajtla v inscenaci Bylo nás pět DS MALIS Libochovice

Viki Krobova za herecký výkon v roli Kristýny Bylo nás pět DS MALIS Libochovice

Martina Macáková za herecký výkon v roli Selky v inscenaci Čertí škola HISTRIA Zbůch

Iva Pastrňáková za herecký výkon v roli Kvídy v inscenaci Čertí škola HISTRIA Zbůch

Marcela Švejdová za autorský počin inscenace Kočka pro Ježíška Divadýlko MÁCA Chrást

Ceny

Jiří Chadraba za herecký výkon v roli Tatínka v inscenaci Bylo nás pět DS MALIS Libochovice

Eliška Hrdá za herecký výkon v roli Maminky v inscenaci Bylo nás pět DS MALIS Libochovice

Hereckým kandrdáskům DS MALIS Libochovice za kolektivní výkon v inscenaci Bylo nás pět

Na národní přehlídku Popelka 2019 v Rakovníku nebyla doporučena žádná inscenace.

Zpč. oblastní přehlídka se uskutečnila za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, Plzeňského kraje a Města Radnice.

Pozn. red.: V příloze fotografie z představení Bylo nás pět, Dorotka a Pentlička, Čertí škola a momentka organizátorů a poroty.

Autor: Jaroslav Kodeš

Přílohy:

Libochovice-Malis-Bylo-nas-pet-2019-JK127-xemyz Ostrov-Ochotnici-Dorotka-a-Pentlicka-2019-JK082-4xe98 Plzen-Histrio-Certi-skola-2019-JK030-rkxwl Plzen-Kuba-Pletene-pohadky-2019-JK035-mocl6
Radnice-poradatele-2019-JK083-68taf