Radnický dráček se povedl

Na poslední chvíli Ostrov Autor: Archiv přehlídky

Spolek divadelních ochotníků v Radnicích a Svaz českých divadelních ochotníků (západočeská oblast), uspořádaly ve dnech 13. a 14. května 2017 Oblastní přehlídku činoherních divadelních souborů hrajících pro děti už po čtyřiadvacáté.


A kde jinak, než v Radnicích a pod tradičním názvem Radnický dráček. Samotná loutka dráčka, která se dává při udílení cen nejlepší inscenaci, tu také tradičně zdobí portál nevelkého jeviště v kulturním domě U růže. Milí lidé, příjemná atmosféra, plné hlediště dětí i členů hrajících souborů. V baru guláš, párek, pivo a rum. Počasí příznivé jak pro divadlo, tak i na procházku do krásného okolí v době, kdy vaše pozadí je unaveno sezením na představeních. Takže vše na místě a jak má být. Navíc bonus v podobě nově zrekonstruovaného hotelu.

Program přehlídky nabídl letos pět soutěžních a jedno nesoutěžní představení. Kladem přehlídky je fakt, že dramaturgie souborů se tentokrát až na jednu výjimku vyhnula dramatickým škvárům. Ta výjimka se týká souboru z Horní Břízy, který začíná a poprvé se přihlásil na přehlídku. O záludnostech některých dramatických textů pro děti z produkce Dilia tudíž neměl žádné povědomí. Ostatní soubory šly cestou autorského divadla ve formě vlastních, původních textů, nebo cestou jevištního převodu prózy. I samotné inscenační výsledky nebyly špatné. Tři soubory – Meluzína Plzeň, M+M Hranice a Na poslední chvíli Ostrov – určitě překročily běžný průměr. V případě Meluzíny a dvou jejich hereček (Veronika Kurcová: Voděnka a Ohniváček) se kvitovala svěžest představení, vtip, souhra, kostým, naopak menší verbální didaktičnost by nebyla na závadu. U M+M (Vratislav Mikan: Čertí nadílení) se oceňovala zkušená souhra dvou mužských interpretů, včetně neformálního zapojení dětí do představení, vtip, nápaditost tématu. Poslední třetina představení, kdy scénický tvar zůstává z velké míry jen v poloze verbální, ztrácí ovšem na tahu. Divadelní studio D3 Karlovy Vary sice dialogizovaly humorně absurdní povídku Roalda Dahla Kouzelný nápoj v zásadě dobře, jevištnímu tvaru však chyběla stylová jednota a hlavně vtip. Nejdále se proto dostal Divadelní soubor Na poslední chvíli ZUŠ Ostrov nad Ohří, který zinscenoval prózu známého norského spisovatele pro děti a mládež Josteina Gaardera Jako v zrcadle, jen v hádance. Soubor převedl tuto prózu na jeviště formou scénického čtení, kterým prolínají činoherně odehrané některé pasáže příběhu, především mezi Andělem a nemocnou dívkou Cecílií. Inscenace v režii Lucie Veličkové neuhnula od ideové kvality předlohy, a nově přináší i kvalitu scénickou, a to hlavně ve své metaforické obraznosti.

Dva dny v Radnicích byly příjemné a to jak po stránce divadelní, tak i po té společenské. Díky vám všem.

(Na fotografiích v příloze soubor M+M a porota přehlídky. – pozn. red.)

Autor: Jaroslav Kodeš

Přílohy:

M-M-Hranice-qm64n porota-iqdha