Řeznická (divadelní) dílna na téma herectví

workshop herectví Autor: Divadlo v Řeznické

Série čtyř divadelních dílen zaměřených na dílčí složky hereckého projevu jako je pohyb, hlas a práce s loutkou.


Rozvíjení tvořivosti a fantazie, učení improvizaci a umění práce s vlastním tělem skrze slova a pohyb. V divadelní tvorbě nezbytná komunikace s partnerem a ve skupině. Učení přirozenému pohybu v prostoru za sebe i za postavu. Používání hlasu jako partnera a nástroj k tvorbě. Cílem workshopů je osvojit si schopnosti a vnímat a analyzovat divadelní představení jako divák zkušený a znalý.

V divadelní dílně herectví – pohyb si osvojíte základní znalosti a dovednosti práce s prostorem za sebe i za postavu. Formou dílčích hereckých cvičení si vyzkoušíte základní principy komunikace s partnerem a se skupinou na jevišti i mimo něj. Nedílnou součástí dílny herectví – pohyb bude i práce s hlasem jako s partnerem a nástrojem pro tvorbu.

Lektorem divadelních dílen je Linda Šilarová, absolventka výchovné dramatiky DAMU a Budilovy divadelní školy, zabývající se pohybovou metodou Jacques Lecoq. V roce 2013 úspěšně organizovala a lektorovala cyklus divadelních dílen, Jak se dělá divadlo v Divadle Na zábradlí. V roce 2014 navázala na úspěšný projekt divadelních dílen v Divadle v Řeznické. Od roku 2015 působí jako kreativní manažer a lektor doprovodných programů v divadle Studio DVA určených především dětem. V divadelní sezóně 2014 / 2015 spolupracovala s Divadlem v Dlouhé v rámci tvůrčích workshopů určených pedagogům a i nadále se věnuje také nárazové lektorské činnosti – dílčím workshopům zaměřeným na divadelní tvorbu

pohyb / 25. 10.
hlas / 24. 1.
práce s loutkou / 6. 3.
realizace inscenace / 22. 5.

****Začátek divadelních dílen je vždy v neděli v 15.00 hodin. Cena jednotlivého workshopu je 500 Kč.**** Vzhledem k tomu, že dílny jsou na sebe navázané a výstupem je závěrečná prezentace krátkého divadelního představení, bude tak výhovou přihlásit se na všechny čtyři divadelní dílny. Při koupi celého balíčku v hodnotě 2.000 Kč obdržíte 4 volné vstupenky na jakékoliv představení z repertoáru Divadla v Řeznické.

Více informací a registrace na e-mailu divadlo@reznicka.cz.

Autor: Veronika Šrámová