Seminář o technikách metody Jacques Lecoq

Autor:

Budilova divadelní škola vás zve na seminář určený pro zájemce, zvědavce, studenty, uchazeče o umělecké obory i nadšené ochotníky. Uskuteční se 20. března 2016 9-18 hodin ve Spolkovém domě KD Mlejn, na adrese K Vidouli 18, 155 00 Praha.


Budilova divadelní škola, která jako jediná v České republice oficiálně rozvíjí francouzskou metodu Jacques Lecoq, nabízí jednodenní „ochutnávací“ seminář pro zájemce, zvědavce, studenty i uchazeče o umělecké obory, nadšené ochotníky i ty, kteří si chtějí vyzkoušet tvorbu – autorskou, individuální i kolektivní. Náplní jednodenního semináře je aktivní seznámení se s technikami metody Jacques Lecoq. Základním rysem je pak aktivní postoj k tvorbě a zapojení celého těla. Konkrétně vás čeká setkání s neutrální maskou, dramatickou improvizací, tvůrčími postupy k autorskému sebevyjádření.

Tento seminář nezavazuje k povinné docházce, ale umožňuje nastoupit na cestu hledání vlastního uměleckého výrazu. Budete-li mít zájem se jej zúčastnit, kontaktujte nás na e-mailové adrese produkce@budil.cz nebo telefonním čísle 604485758.

Budilova divadelní škola nesvazuje, ale nabízí, rozvíjí a posouvá jak vás, tak metodu samotnou, a to úspěšně již 9 let.

Setkáváme se v pražské rezidenci BDŠ v KD Mlejn a ve Svídnici na Nymbursku minimálně jednou měsíčně. Mnoho dalších informací naleznete na www.budil.cz.

Spolek Budil / rozvíjející metodu Jacques Lecoq v ČR a projekt Budilovy divadelní školy
www.budil.czwww.ecole-jacqueslecoq.com

Autor: Amaterská Scéna