Semináře dramatické výchovy a divadla

Karel Šefrna, hudba jako součást inscenace Autor: archiv přehlídky

Semináře se konají v rámci 47. celostátní přehlídky Dětská scéna • Svitavy • 8.–14. června 2018.


Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů vybraná z osmadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program.

Dětská scéna je určena všem zájemcům o dramatickou výchovu, přednes a divadlo s dětmi a mládeží, vedoucím dětských a mladých souborů, učitelům základních uměleckých škol, pedagogům základních, středních a vysokých škol a dalších výchovných a vzdělávacích institucí, studentům uměleckých a pedagogických škol a fakult. Semináře jsou určené také pro učitele, kteří na základě rámcových vzdělávacích programů zpracovávají svůj vlastní školní vzdělávací program pro dramatickou výchovu.

Celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů se i se seminářem R koná od 8. do 10. června 2018. Celostátní přehlídka dětského divadla spolu s praktickými semináři pro dospělé účastníky a studenty bude probíhat od 9. do 14. června 2018 (příjezd účastníků 8. června večer). Semináře A–E jsou koncipovány jako šestidenní a probíhají vždy v dopoledních hodinách.

Všechny semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. Učitelům tak může účastnický poplatek uhradit škola z prostředků určených na další vzdělávání pedagogů.

Třída A – AUTOBIOGRAFICKÉ DIVADLO
„Největší bohatství každého herce a každého člověka je jeho životní příběh, bohatství jeho zkušeností a historie (…) Každý člověk skrývá tisíce příběhů, z nichž by mohly vzniknout tisíce divadelních her. Všechny příběhy lidstva jsou ukryty uvnitř každého z nás.“ (Marcel Cremer: Neviditelný divák) Praktický seminář společné scénické tvorby, založené na zapojení všech účastníků i s jejich osobními postoji a příběhy. Pomocí specifické metody autobiografického divadla prozkoumáme vazby každého z nás k určitému tématu a budeme hledat své osobní napojení na příběh. Budeme společně hrát, diskutovat, improvizovat a tvořit. Účastníci budou v samotném centru tvůrčího procesu – se všemi svými dovednostmi, zájmy a postoji. A nehraje se na žádné hlavní ani vedlejší role – všichni jsou stejně důležití.
Autobiografická metoda byla postupně vyvinuta, zpracována a formulována Marcelem Cremerem ve spolupráci s herci AGORA v třicetiletém živém procesu divadelní tvorby, laboratoří a workshopů. Nabízí svébytný přístup k námětu divadelní hry, k tématu, které chceme sdělit. Materiálem tvůrčího procesu skupiny se stává osobní příběh, který prochází postupnou transformací až do umělecké podoby. Nikdy není uveden na scénu tak, jak je – aby mohl být předložen divákovi, musí projít proměnou. Metoda může být zajímavou alternativou pro práci s dětmi a mládeží. Seminář bude tlumočen do češtiny. Lektorka: SUSANNE SCHRADEROVÁ (Belgie) studovala německou literaturu, filozofii a lingvistiku v Münsteru (Německo) a na výtvarné škole v Bruselu. Od roku 1989 se podílela na řadě mezinárodních divadelních projektů a vzdělávacích kurzů jako asistentka režie, režisérka a herečka. Od roku 1997 je členkou divadla AGORA (Sankt Vith, Belgie), které založil v roce 1980 režisér Marcel Cremer. Po dlouhá léta pracuje s dětmi ve školách, od roku 2011 vede semináře, workshopy, přednáší a školí učitele. Od roku 2014 je vedoucí lektorkou vzdělávacího oddělení divadla AGORA.

Třída B – OD PŘÍBĚHU KE SCÉNÁŘI
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají (nebo chtějí zabývat) divadlem hraným dětmi a kteří tak každoročně stojí před otázkou, co hrát a kde brát scénáře, které by se hodily právě pro jejich soubor. Společně budeme pátrat po tom, jak poznat příběh, který má dobrý dramatický potenciál, a jak postupovat, aby se ze slov otištěných na papíru stávaly dramatické situace a z těchto situací dramatický děj – zkrátka jak transformovat literární předlohu do divadelního scénáře a jaké možnosti se nám při této transformaci nabízejí.
Lektorka: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog dramatické výchovy a divadla. Po absolvování oboru dramaturgie na DAMU učila na základních uměleckých školách a gymnáziu, po dlouhá léta působila na katedře výchovné dramatiky DAMU, v současnosti je učitelkou LDO ZUŠ Brandýs nad Labem.

Třída C – HUDBA JAKO SOUČÁST INSCENACE ANEB SLOŽIT PÍSNIČKU JE SNAZŠÍ NEŽ SLOŽIT METRÁK UHLÍ
Praktická divadelní dílna pro všechny zájemce, které láká projít si tvůrčím procesem vzniku drobné inscenace pod vedením zku-šeného a osobitého divadelníka a muzikanta: Budeme vycházet z textů z knížky Filosof a ústřice od Jamese Thurbera. Budeme psát texty, skládat melodie… K dispozici bude klavír a basa, případně bicí. Housle, kytary a další drobnější nástroje si vezměte z domova. Pokusíme se tři povídky použít jako základ miniinscenací, které zminiinscenujeme pomocí předmětů, jednoduchých loutek nebo všeho možného jiného, co nás napadne. Výsledkem práce bude pravděpodobně všecko jiné než klasické divadlo. Těším se na shledání s vámi a vaším nadšením muzikou. Nebojte se, nebude to Umění…
Lektor: KAREL ŠEFRNA, režisér, herec a muzikant, zakladatel a vůdčí osobnost souboru C Svitavy, jehož inscenace s neza-měnitelnou autorskou poetikou patří od 70. let až dosud k vrcholům českých i zahraničních loutkářských a divadelních festivalů.

Třída D – NA CO SI BUDEME HRÁT? ANEB OD NÁMĚTOVÉ HRY K DĚTSKÉMU DIVADLU
Prakticky zaměřený seminář provede zájemce možnostmi, jak od předškolního věku vést a podporovat děti k přirozené radosti ze společných zážitků, které svobodně zažívají při proměnách v někoho či v něco a ocitají se třeba i tam, kam zatím lidská noha nevkročila. Společně se pak zamyslíme nad zlomovým okamžikem zrodu dětského divadelního představení, které není poznamenáno manipulativností dospělých.
Lektorka: VLASTA GREGOROVÁ, ředitelka Mateřské školy Horoměřice, lektorka dramatické výchovy, spoluzakladatelka Centra tvořivé dramatiky v Praze 6.

Třída E – CESTA DRAMABUSEM DO ZASTÁVKY INSCENACE
Zastávka č. 1 – Co budeme se skupinou dělat?  Zastávka č. 2 – Proč zrovna tohle a bude je to bavit?  Zastávka č. 3 – Jak skupinu motivovat?  Zastávka č. 4 – Jak tvořit z nápadu dětí?  Zastávka č. 5 – Jak vystoupení sestavovat?
A jak dojet do cíle? A co je vlastně ten cíl? A je nutné tam dojet?
Pro všechny, kteří se chystají nastoupit se skupinou dětí z MŠ, třídou ZŠ nebo bu-doucím či stávajícím souborem do inscenačního procesu a hledají možné i nemožné cesty, nápady a inspirace. A pro studenty, kteří se chtějí dozvědět něco o divadle.
Lektorka: KATEŘINA ONDRÁČKOVÁ (dříve Oplatková Rezková), pedagog dramatické výchovy a literárně-jazykového praktika na SPgŠ Futurum v Praze 10, vedoucí úspěšných dětských a mladých divadelních souborů (inscenace jejího souboru Vrtule ze Slaného patřily k vrcholům řady celostátních přehlídek). Autorka vzdělávacích programů pro Lidickou galerii. Absolventka SPgŠ Evropská a KVD DAMU.

Třída R – UVĚŘITELNÝ PROJEV RECITÁTORA
Ze všech cílů, kterých chceme při vedení (nejen) dětských recitátorů dosáhnout, je tento jeden z nejžádanějších – i když si ho možná po-jmenováváme jinak nebo na něj při práci nemyslíme. Cesta k němu vychází z výběru textu, ze ztotožnění recitátora s tématy v něm obsa-ženými a nalezenými a z použití citlivých výrazových prostředků, přiměřených k recitátorově osobnosti. Ano, to se mezi „přednašeč-ským lidem“ říká a ví, ale přesto málokterý projev na okresních a krajských přehlídkách lze nazvat pravdivým. V třídenním semináři v rámci celostátní přehlídky dětských recitátorů bych ráda společně s účastníky hledala onu pravdivost a pátrala po cestách, které k ní vedly.
Lektorka: EMA ZÁMEČNÍKOVÁ, dlouholetá učitelka LDO ZUŠ, jedna z našich předních osobností oboru dětské recitace a uměleckého přednesu, divadla hraného dětmi či divadla poezie.

Z PROGRAMU DĚTSKÉ SCÉNY 2018:

Bylo nás pět, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 (ved. Lenka Tretiagová)
K neuvěření, Tři boty, ZŠ a MŠ Třebotov (ved. Václava Makovcová, Jana Barnová)
Zrádce, 7. ročník LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Jiří Rezek)
Králíci, Kastrol, SZUŠ Trnka, Plzeň (ved. Michal Ston)
Běž, chlapče, běž (Nechci, abyste mě litovali, to je k ničemu), HOP-HOP, ZUŠ Ostrov (ved. Irena Konývková)
Jak se hledají princezny, Ani Muk, ZUŠ Turnov (ved. Romana Zemenová)
Óda na lelky, Dramatický kroužek při Umělecké akademii ZŠ Hovorčovice (ved. Martina Delišová)
Šťastný princ, Paramian, Dramatická školička Svitavy (ved. Jana Mandlová)
Idol! Nemáme, SVČ Lužánky, Brno (ved. Petr David, Monika Jelínková)
Babičko, vyprávěj něco…, dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava (ved. Hana a Tomáš Volkmerovi)
Do velké krajiny Dudédu, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2 (ved. Jana Franková)
Rozum a štěstí, Kampak! DDM Praha 8 – Spirála (ved. Dana Bláhová)
My vrabčáci, Studio Šrámkova domu v Sobotce, MKS Sobotka (ved. Lada Blažejová)
Stojí hruška, Divadelnice z Vikýře, DDM Vikýř, Jablonec n. N. (ved. Alena Štěpánová)
O osmi bratřích ve studni, LDO ZUŠ Jindřichův Hradec (ved. Vojtěch Maděryč)

Kromě základního přehlídkového programu se mohou účastníci Dětské scény těšit na hosty přehlídky: Studio Damúza z Prahy, soubory C Svitavy a MajTO ze Žamberka, svitavskou kapelu The Dozing Brothers a snad i soubor DRIM ze ZUŠ Nitra (SR).

Kurzovné – semináře A–E (9.–14. června): 1000 Kč, členové STD a studenti denního studia 800 Kč, studenti středních škol 500 Kč (zahrnuje poplatek za šestidenní dopolední seminář, vstup na všechna přehlídková představení a diskusní kluby, vstup na veškerý doplňkový program). Kurzovné – seminář R (8.–10. června): 400 Kč, členové STD, studenti denního studia a dospělý doprovod recitátorů 300 Kč (zahrnuje poplatek za třídenní seminář, vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program). Pokud seminarista bude chtít zůstat na přehlídce i po skončení semináře, doplatí si pouze ubytování.

Poplatek – pobyt na přehlídce bez účasti v semináři (8.–14. června): 400 Kč za celý pobyt nebo 100 Kč za 1 den (zahrnuje vstup na všechna přehlídková vystoupení a doplňkový program ve vybraných dnech). Netýká se ped. doprovodu studentů.

Ubytování od pátku 8. 6. do čtvrtka 14. 6. si účastníci uhradí zvlášť podle nároků na pohodlí: • hotel – od 650 Kč/noc • penzion (pokoje s více lůžky) – 400 Kč/noc • internát – 250 Kč/noc (omezený počet míst) • školní tělocvična – s vlastním spacím pytlem a podložkou – 50 Kč/noc

Máte-li zájem přihlásit se do některé ze seminárních tříd DS 2018, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdřív, pokud možno do 18. května 2018 na adresu: hulak@nipos.cz, popř. poštou na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2. Přihlášku najdete na adrese www.artama.cz v sekci Dětské divadlo, přednes, dramatická výchova nebo na stránkách www.drama.cz v sekci Přehlídky a dílny. Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst. V případě, že počet přihlášek překročí limit stanovený pro jednotlivé třídy, budeme při výběru účastníků přihlížet k datu doručení přihlášky a k údajům o předchozích zkušenostech v oboru.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Autor: Amaterská Scéna