Škola základů činoherní režie ADA

Autor:

Amatérská divadelní asociace otevírá dvouletou Školu základů činoherní režie. Škola není určena jenom režisérům, ale i ostatním aktérům činoherního divadla. Absolvováním školy by měl každý účastník získat nezbytné penzum informací i praktických dovedností pro samostatnou přípravu a realizaci inscenace.


Tato režisérská škola navazuje na režijní školu Svazu českých divadelních ochotníků, která probíhala v letech 2014 – 2016; jejími odbornými garanty budou opět František Zborník a Petra Richter Kohutová, přednášejícími profesionální umělci a pedagogové, jimž by (v případě potřeby) měli asistovat absolventi předešlého běhu režijní školy pořádané SČDO a zástupci amatérských souborů.

V přílohách naleznete bližší informace, včetně přihlášky.

Autor: Jindřiška Netrestová

Přílohy:


popis-ls2s6.pdf

prihlaska-skola-bssng.pdf

ramcovy-rozvrh-lce9z.pdf