Sokolovská čurda 2020

Logo přehlídky Autor: archiv pořadatele

Vážení komedianti, divadelní nadšenci, přátelé! I letos proběhne v Sokolově celostátní nesoutěžní přehlídka amatérského divadla Sokolovská čurda 2020. Tentokrát oslavíme společně její osmnácté narozeniny!


Divadlo bez zákulisí, z. s. Sokolov ve spolupráci s MDK Sokolov Vás zve na přehlídku

S O K O L O V S K Á Č U R D A XIII. OD 25. – 27. ZÁŘÍ 2020

(čurda – malá divadelní role)

Jedná se o osmnáctý ročník nesoutěžní divadelní přehlídky pro soubory z celé ČR

Pozvánka je především pro všechny soubory ČR, které si ani tak nechtějí dokázat kdo je lepší, jako si hezky zahrát, setkat se se sobě podobnými cvoky a popovídat si o řeholi, kterou sdílíme. Zveme nejen všechny soubory, ale i všechny zájemce a příznivce ochotnického divadla, kteří mají zájem o poučení a nahlédnutí jak a co dělají druzí.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DO 31. 5. 2020.

V příloze přikládáme přihlášku, kterou prosím vyplňte pečlivě a odpovědně, ať v tom nemáme chaos.

Můžeme Vám nabídnout k hraní: divadlo s jevištěm 10,5š. x 6,5hl. s půlkruhovou forbínou 10,5š. x 3,5hl. ve vrcholu

Vybavení: divadlo – minidisk, cd, mc, mc-double mixpult 16 vstupů, ozvučení cca. 2000 W, Stage 400 W, Back stage 900 W, 2 x interkom, mikrofony, stojany, kabeláž, konektory XLR, Jack světelný pult NOVA LM 96 SF, výstup DMX 512, stmívače DDS 24, reflektory FHR 500 W 1000 W na 3 rampách, portálech, bočních lávkách a ochozech, reflektory CHR 500 W ve 2 bateriích nad jevištěm, 2 x přední nepohyblivé FHR 2000, 2 x tvarovací HHR 1200 se stojany.

Zaplatíme: účinkujícím spaní a dopravu (vozidlo do 3,5t – 3,80 Kč/km, nad 3,5t – 7,60 Kč/km)

Hlaste se na adrese: Eva Valjentová, Spartakiádní 1960, 356 01 Sokolov tel.. 723 899 095, e-mail : valjentovaeva@seznam.cz

POZOR ! PŘEHLÍDKA NENÍ ŽÁNROVĚ OMEZENA !

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Přijeďte se pochlubit se svými představeními, nebo se přijeďte podívat jen tak. Na všechny se budeme moc těšit. Mějte se moc krásně a „Zlomte vaz!“ na divadle i v životě. Na shledanou a na viděnou v Sokolově!

(V příloze přihláška a foto z loňského ročníku – pozn. red.)

Za Divadlo bez zákulisí, z. s., Sokolov

Autor: Jaroslava Nikodémová

Přílohy:

DSC-2385-7sjt0 prihlaska-na-prehlidku-curda-2020-sx4i0