Soukaní Ostrov 2019

Soukaní Ostrov 2019 Autor: archiv festivalu

Soukání Ostrov je mezinárodní divadelní festival, jehož 12. ročník (jedná se o bienále) pořádá Základní umělecká škola Ostrov ve dnech 1.–5. května 2019. Na festival se prostřednictvím organizace AITA/IATA (světová organizace pro amatérské divadlo) hlásí účastníci z celého světa. Nejvzdálenější zúčastněné soubory: Izrael, Kolumbie, Kanada, Arménie; samozřejmě soubory z Evropy.


Soubory jsou vybírány na základě záznamu představení a podání přihlášky na: http://bit.ly/soukani19

Součástí festivalu je předávání zkušeností prostřednictvím odehraných představení, ale i formou seminářů. Pro vedoucí souborů je to rozborový seminář, vedený odborníkem na dětské a mládežnické divadlo z Čech, či ze zahraničí. Na tento seminář se mohou hlásit i vedoucí souborů, jejichž soubor na festivalu nevystupuje.

Pro mladé účastníky jsou to pak semináře na dovednosti směřující k divadlu (např. maska, rytmus – bubenický workshop, pohyb na šálách, žonglování, tanec apod.).

Celkem se festivalu zúčastní cca 180 přímých účastníků, dále pak cca 500 žáků místních škol (i pro ně se pořádá seminář, a to s názvem Než půjdu do divadla), dále pak cca 80 žáků MŠ, pro které bude připravena pohádka, obojí od studentů JAMU.

Pro účastníky je též připraven doprovodný program – např. návštěva památek Ostrova, průvod městem Ostrov s ukázkami ze seminářů, stánky jednotlivých zemí ve Dvoraně, večer Soubor baví soubor apod.

Uzávěrka přihlášek je 25. listopadu 2018. Délka představení by měla být mezi 30 – 50 minutami. Vítány jsou soubory max. o 12 hercích a 3 doprovodů. Více na https://www.zusostrov.cz/…2019-cs.html

Autor: Irena Konývková