Taneční divadlo rozzářilo kulturní dům

Z představení BUFO Praha Autor: Milan Čejka

Libice nad Cidlinou - Za výjimečnou událost kulturního života obce poslední doby lze považovat vystoupení Tanečního divadla BUFO Praha. V jeho titulu se za zkratkami začátků slov BUdoucnost FOlklóru skrývá zmíněný název.


Soubor přijal v pátek 7. února pozvání zdejšího divadelního spolku Vojan a produkce přilákala nejen místní, ale dorazili i mnozí zájemci ze širokého okolí. První část programu nazvaná Letí smetí byla sestavená z divácky prověřených veselých čísel. A všechna měla velký úspěch i v zaplněném sále libického kulturního domu. V rychlém sledu jeden nápad střídal druhý, například velice působivá byla kreace Masky. Zkrátka pětadvacítka tanečníků a tanečnic nabídla publiku skvělé zážitky. Účinkující často sklízeli potlesk na otevřené scéně.

„Programově se nesnažíme o zařazení mezi folklórní taneční skupiny nebo pohybová divadla. Chceme jít svojí vlastní cestou, takže námětově kombinujeme různá taneční čísla, čerpáme především z českých a moravských lidových tradic, občas i z evropských zvyklostí, dále těžíme z výrazového tance nebo možností pantomimy. Věkové rozpětí v souboru je velice široké, a vedle mladých zde dostává prostor i straší generace. Mám za sebou také spolupráci s Vojanem, na komedii Slaměný klobouk, raduji se z úspěchů libických ochotníků,“ vysvětlil umělecký vedoucí souboru a uznávaný choreograf Martin Pacek.

Ve druhé části rozzářila jeviště taneční groteska, či spíše lahůdka, s titulem Tadáda dip tadáda. Vystoupení se stylově částečně dotýkalo barokní podoby, ale zavítalo i do současnosti. Hlavním motivem bylo setkávání i střetávání muže a ženy v mnoha různých podobách, formách a situacích. Scéna opět přetékala pohybem, nápaditostí, prvky baletu kontrastovaly s moderním tancem nebo swingem. Na scéně se objevoval číšník jako hlavní arbitr celého vystoupení. Černý i lidově laděný humor, nadsázka, situační komika, sarkasmus střídaly poeticky laděné scény. To vše dokázalo oslovit a zaujmout diváky všech generací. Jasným důkazem byl závěrečný nadšený potlesk, který nebral konce. Už nyní zve libický Vojan na představení Počestné paní aneb Mistr ostrého meče v provedení DS bratří Mrštíků z moravských Boleradic. Historická komedie bude na programu v sobotu 21. března. Více na webových stránkách spolku.

(Pozn. red. – V příloze fotografie z hlediště i jeviště – foto Milan Čejka.)

Autor: Milan Čejka

Přílohy:

P2075804-6lr5c P2075813-sgjll P2075821-ih63n P2075823-5tg7x
P2075835-msack