Techniky playback divadla …aneb Umění zrcadlit příběh

DIVADLO PLAYBACK a jeho techniky... Autor: archiv pořadatele

Pozvánka na workshop do Vily Štvanice


KDY: sobota 9. června, 11 – 18hod (včetně playbackového představení)

KDE: VILA Štvanice

CENA: 500/600 Kč

Kapacita: 12 osob

Playback divadlo je jednou z podob komunitního – sociálního divadla. Jeho cílem je otevírat příběhy diváků a převádět je skrze improvizaci herců do sociální roviny a interaktivně tak sdílet individuální i společnou zkušenost. Jeho hlavním jazykem je zrcadlení osobního příběhu, ve kterém odhaluje a pojmenovává skryté emoce a významy. Jako metoda se používá mimo jiné i v pedagogických a pomáhajících profesích s různými cílovými skupinami. Zároveň může být inspiračním zdrojem pro divadelní tvůrce.

Techniky divadla playback jsou zaměřeny na zvědomění zkušenosti komunity – a k tomu jsou využívány zejména metody improvizovaného divadla a vyprávění. Playback divadlo pojmenovali Jonathan Fox a Jo Salas v 70. letech 20. století, kteří se inspirovali divadelní improvizací, storytellingem, psychodramatem a prací Paula Freireho. V současné době se jedná se o celosvětový fenomén s velkou šíří využití a síť playback divadelníků (iptn.info) zahrnuje také Českou republiku.

Průběh workshopu:

  • seznámení se s technikami playback divadla a jeho strukturou
  • historický kontext (význam ve světě) a principy playback divadla
  • praktické nazkoušení vybraných forem – tedy způsobů, jak reflektovat příběh
  • specifika představení playback divadla – využití hudby, role průvodce, využití rekvizit
  • představení brněnské skupiny playback divadla Na-po-je-n-i (17 – 18 hod), ve kterém si účastníci zažijí, co se to děje, když se v playback divadle vysloví věta „Pojďme se podívat na příběh…“

Předcházející divadelní zkušenost není pro absolvování ateliéru nutná.

Veronika Nýdrlová (*1987) je absolventkou Katedry sociální pedagogiky PdF MU v Brně, kde se dále v rámci doktorského programu podílí na výuce metod aplikovaného dramatu. Od roku 2010 v České republice aktivně rozvíjí playback divadlo, které studovala na School of Playback Theatre UK. Účastnila se projektu The Freedom bus, který objíždí komunity žijící v Palestině(https://goo.gl/n3rzzH), v ČR realizovala projekty playback divadla s obyvateli ubytovny ohroženými vystěhováním, se sociálně vyloučenými skupinami lidí, pro komunitní pracovníky, ve školním prostředí ad. Spoluutváří brněnskou playback skupinu Na-po-jen-i.

Autor: Jitka Kostelníková

Přílohy:

MG-7233-fsenj