Tradiční divadelní festival zahájí premiéra

Pozvánka na Vernisáž Autor: archiv souboru

Devatenáctý ročník festivalu Libický divadelní podzim 2020 připravil místní ochotnický spolek Vojan.


Přehlídka v Libici nad Cidlinou začne v sobotu 5. září v 19.30 v kulturním domě premiérou jednoaktové hry Václava Havla Vernisáž, kterou nastudoval zmíněný domácí soubor. Novinka už byla připravena na jaro, ale „díky“ pandemii virové choroby covid-19 musela být odložena.

„Chtěli bychom tohoto autora přiblížit co nejširšímu publiku a snažíme se jít cestou komedie. Dramatik a politik Václav Havel přichází s pohledem na mnohé závažné společenské problémy, zároveň přistupuje k tématu se svým specifickým humorem založeným jak na absurditě, tak na realitě. Na vztahu dvou, respektive tří protagonistů hry vlastně nabídneme obraz stavu naší společnosti,“ uvedl hostující režisér Jaromír Hruška .

V jednotlivých rolích se představí Barbora Vaňková, Tomáš Čivrný a Vojtěch Sehnal. Festival bude pokračovat v sobotu 19. září komedií Počestné paní pardubické aneb Mistr ostrého meče, kterou nabídne DS bratří Mrštíků z Boleradic. Přehlídka se uskutečňuje za podpory Obce Libice nad Cidlinou a Středočeského kraje. Na představení si lze rezervovat místa u Heleny Vondruškové na telefonu: 604 283 433.

Autor: Milan Čejka