Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby Autor: NIPOS

Vyzýváme všechny pořadatele i aktéry zajímavých kulturních akcí v regionech České republiky, abyste se přidali k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Týden se uskuteční 19.–27. května 2018.


Vy všichni, kdo

• hrajete divadlo, zpíváte, tančíte, malujete, fotíte, filmujete…. • umíte, učíte, tvoříte něco zajímavého a výjimečného… • zabýváte se něčím, co může druhé obohatit, poučit, potěšit… • máte chuť dát o své činnosti vědět…

připojte se k šestému ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Přihlaste se na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz v rubrice PŘIHLÁSIT AKCI.

Registrovat – přihlásit se mohou instituce, organizace, skupiny, soubory, spolky, základní umělecké školy, domy dětí a mládeže atd., ale i jednotlivci, se svými aktivitami jako jsou:

• divadelní či taneční představení / koncerty / výstavy / promítání • pouliční performance / site-specific / semináře / dílny / workshopy • dny otevřených dveří

a další akce, které se uskuteční v týdnu 19.–27. května 2018.

NAPLŇME SPOLEČNĚ V TOMTO TÝDNU ČESKOU REPUBLIKU KULTURNÍMI AKTIVITAMI!

Vaše akce bude po přihlášení zveřejněna v interaktivní mapě na webových stránkách. Touto cestou bychom vás rádi podpořili a pomohli s propagací akce za účelem zvýšení počtu účastníků a diváků, neboť si uvědomujeme význam unikátního systému základního uměleckého školství a dalších zájmových aktivit pro kulturní rozvoj života v české společnosti.

VZNIK A CÍL AKCE

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Oba fungují v několika evropských i mimoevropských státech a v obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v různých regionech a místech daného státu, během něhož se mohou nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea, koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky atd.), neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti apod.) a další občanské iniciativy představit široké veřejnosti.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), které působí v obou oblastech, se rozhodlo zorganizovat v České republice v roce 2013 pilotní ročník Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Od té doby se akce koná pravidelně každý rok.
Cílem projektu je upozornit na bohatství a rozmanitost uměleckého vzdělávání i amatérské umělecké tvorby na území celé ČR, zviditelnit aktivity neprofesionálního umění a všech forem uměleckého vzdělávání.
Více o předchozích ročnících najdete na webu projektu www.amaterskatvorba.cz v rubrice HISTORIE.

Těšíme se na vás, vaše umění, nápady a kreativitu!

Autor: Amaterská Scéna

Přílohy:


TZ-duben-2018-a6n48.pdf

VYZVA-TUVAT2018-VICE-TEXTU-A4-pesb0.pdf

VYZVA-TUVAT2018-MENE-TEXTU-2018-gq03a.pdf