V Dačicích se s komediemi roztrhl pytel

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu / Divadlo Čejetice, z.s. Autor: Vojtěch Lojka_archiv přehlídky

Dvacátý ročník postupové Jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla nabídl osm soutěžních představení. Až na jednu výjimku se jednalo o komedie, a i tu výjimku lze zařadit do žánru tragikomedie.


Jubilejní ročník přehlídky se konal ve dnech 6. – 8. března 2020 v prostorech Kulturního domu Beseda v Dačicích. Probíhal v tradičně pohodové a přátelské atmosféře, tak, jak jsme si na to od organizátorů – Město Dačice a DS Tyl Dačice – rádi zvykli. A nechybělo ani naplněné hlediště během představení i povídání s porotou.

Soutěžní klání letos zahájil domácí divadelní soubor, Divadelní spolek Tyl Dačice, nastudoval hru Miro Gavrana Vše o ženách. Na neprofesionálních scénách dosti frekventovaný titul získává zájem diváků dobře zvolených názvem bez ohledu na skutečnost, že vzhledem k obsahu a kvalitě textu by pravdivějším názvem bylo Něco málo o ženách. Nicméně se jedná o hereckou příležitost pro tři herečky, které si v šestnácti obrazech mohou vyzkoušet své interpretační schopnosti a umění převtělování do žen různého věku počínaje mateřskou školkou a konče domovem pro seniory. A nejen vyzkoušet, dle libosti hereček a benevolence režie si mohou i zařádit co duše i tělo ráčí. Výsledkem v tomto případě byla herecká souhra všech tří protagonistek a vkusná, místy i velmi dobrá zábava.

Divadelní spolek J.K. Tyl České Budějovice přijel s komedií Marca Camolettiho Na správné adrese. Mezi ochotníky opět velmi oblíbený titul nabízí celkem slušné herecké příležitosti, kterých bohužel českobudějovičtí příliš nevyužili. Místo důkladného soustředění na věrohodnost postav a jejich vzájemného jednání uvnitř vystavěných komediálních situací se středobodem úsilí herců i režie stalo vyrábění zábavy za pomoci vnějších prostředků, a tak i to málo, co předloha nabízí zůstalo spíše nevyužito.

Divadelní soubor J.K. Tyl Kardašova Řečice se přijel pochlubit autorskou hrou členů souboru Tomáše Englického a Karla Zaviačiče Vodníci v Řečici. Autoři se nechali inspirovat řadou děl s vodnickou tématikou Rusalkou počínaje a Koncem vodníků v Čechách konče. Nechyběla témata dotýkající se ekologie i politické satiry. Byť se na plakátech objevila divácká adresa pro děti i dospělé, jednalo se spíše o kus určený publiku od patnácti let výše (byť není řečeno, že některé sporadické jednotlivosti objevivší se na jevišti nemohly zaujmout i pobavit i děti předškolního věku). Interpretačně nadprůměrně disponovaný soubor složený ze zkušených a talentovaných divadelníků odevzdal velký kus poctivé divadelní práce, dodržel vysokou míru vkusu a vskutku pobavil publikum inscenací balancující mezi žánry komedie a kabaretu. Objevily se i velmi nadprůměrné herecké a také pěvecké výkony.

Podle filmové veselohry Andělské oči natočené na motivy prózy Bohumila Hrabala vytvořil text pro inscenaci Spolku divadelních ochotníků Blatná Petr Řezáč. Pod názvem Voči jako bejk se po jevišti procházeli agenti pojišťovny Opora ve stáří, a nechyběla ani hrabalovská femme fatale. Blatenským se však nepodařilo přenést na jeviště ono hrabalovské poetické fluidum, vázlo tempo i rytmus, a výsledku navíc ublížilo obsazení jedné herečky do dvou tématicky odlišných postav bez toho, aby se režie v tomto případě důsledně pokusila tuto odlišnost ztvárnit a vyjádřit. Souboru však lze závidět téměř jedenáctku mužů schopných postavit se na jeviště. No řekněte: kdo mezi amatérskými soubory v České republice se může něčím takovým pochlubit?

Bechyňský divadelní spolek Lužnice přivezl inscenaci hry Karla Vontroby Srdce pro krále v režii autora. Antická báje o králi Admétovi a jeho ženě Alkéstis oslovila v minulosti Eurípida, Ch.W. Glucka, i polského dramatika z minulého století A.M. Swinarského. Velké téma lásky a smrti, ke kterému se v průběhu staletí přidávaly ještě zmínky o lidské závisti, nepřejícnosti, hamižnosti a pokrytectví, se Karlu Vontrobovi a jeho hereckým kolegům nepodařilo zcela beze zbytku, a přitom přehledně předat divákům. Příčinou byla zejména mnohomluvnost textu a velmi dobře známá přirozená neschopnost autorů škrtat sama sebe. Navzdory tomuto nedostatku a navzdory neúměrně dlouhému představení bez přestávky však část publika zatleskala účinkujícím po představení ve stoje.

Divadelní soubor Divadlo Čejetice se rozhodl nastudovat hru Antonína Procházky Přes přísný zákaz dotýká se sněhu v režii Romana Kříže. Výsledkem je divadelní komedie vytvořená v mantinelech žánru, kompaktní, vkusná, vskutku potěšující. V podstatě fraška ze současnosti v podání čejetických obsahuje nejen vysokou míru dobré zábavy. Jsou zde i některé nadprůměrné individuální herecké výkony. Čejetičtí ochotníci se jeví jako vyzrávající soubor a jsou velkým příslibem do budoucna.

DS Vojan Studená je nováčkem na divadelním poli. Soubor, který existuje něco málo přes čtyři léta nese znaky začátečnické práce, co se všech jednotlivých složek inscenace týká. Potěšující je stoupající úroveň dramatických předloh, které si ochotníci ze Studené vybírají. Před čtyřmi lety začínali Dívčí válkou F.R. Čecha, pak zkusili Kolodějovu Postel pro anděla, a nyní už se dopracovali ke slušné bulvární komedii Láska, sex a finanční úřad amerických autorů B. Zandta a J. Milmorové. Příběh tématicky inspirovaný různými bulvárními komediemi z několika posledních desetiletí, připomínající mimo jiné například známou „cooneyovku“ Habaďůra, však vrovině jevištního uchopení zůstal na oné již zmíněné začátečnické rovině. Souboru lze doporučit vzdělávání na různých seminářích nabízených při finálních národních přehlídkách jak ve Volyni, tak ve Vysokém nad Jizerou a v Hronově, a bude jen dobře, když této příležitosti bude využito, neboť jistá míra talentu u převážné části souboru je v tomto případě zřejmá.

Prácheňská scéna v Písku má svoji poetiku, neoddělitelně spjatou s principálem spolku Milanem Kursteinem. Ten si pro svoje kolegy i pro sebe sama vybral francouzskou frašku autorů Georgese Feydeaua a Maurice Desvallierese Manželství na druhou aneb Barillonova svatba. Hra nese všechny negativní znaky mnoha opusů Georgese Feydeaua: rozvláčnost, nevysvětlené motivace, účelové dějové konstrukce atd., kterým se autor vyhnul snad jen v jediném svém díle, ve slavném Brouku v hlavě, jedné z nejslavnějších situačních komedií vůbec. Barillonova svatba potřebuje výraznou textovou úpravu, aby byla stravitelná, přehledná a zábavná. Bohudík nabízí výrazné herecké příležitosti, kterých když se využije, je na co se dívat a čím se bavit. Tohoto potenciálu však písečtí využívají jen z části, a tak jejich představení nabízí slabší i silnější momenty, ale zůstává co do úrovně v oblasti průměru.

Odborná porota pracující ve složení Pavlína Schejbalová, Milan Schejbal, Zdeněk Janál a Ladislav Vrchovský doporučila k postupu na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2020 dvě inscenace:

Výsledky a ocenění:

 1. Čestné uznání Monice Novákové, Haně Kocmálové a Veronice Valešové za hereckou souhru v inscenaci Vše o ženách Divadelního souboru Tyl Dačice.
 2. Čestné uznání Janě Plaché za herecký výkon v roli Jacqueline v inscenaci Na správné adrese Divadelního souboru J.K. Tyl České Budějovice.
 3. Čestné uznání Divadelnímu spolku J.K. Tyl v Kardašově Řečici za výpravu k inscenaci Vodníci v Řečici.
 4. Čestné uznání Janu Svobodovi za herecký výkon v roli Vodníka Aloise Vokouna v inscenaci Vodníci v Řečici DS J.K. Tyl v Kardašově Řečici.
 5. Čestné uznání Daně Žižkové za herecký výkon v roli Rychtářovy ženy Václavy Vodrážkové v inscenaci Vodníci v Řečici DS J.K. Tyl v Kardašově Řečici.
 6. Čestné uznání souboru SDO v Blatné za dramaturgickou volbu předlohy pro inscenaci Voči jako bejk.
 7. Čestné uznání Vojtovi Kovářovi za herecký výkon v rolích Řezníka a Drogisty v inscenaci Voči jako bejk SDO v Blatné.
 8. Čestné uznání Karlu Vontrobovi za objevnou dramaturgii při inscenování hry Srdce pro krále BDS Lužnice.
 9. Čestné uznání Jaroslavu Mrzenovi za herecký výkon v roli Herkula v inscenaci Srdce pro krále BDS Lužnice.
 10. Čestné uznání Bechyňskému** DS Lužnice** za scénografii k inscenaci Srdce pro krále.
 11. Čestné uznání Monice Novákové za herecký výkon v roli Niny v inscenaci Přes přísný zákaz dotýká se sněhu Divadla Čejetice, z.s.
 12. Čestné uznání Michaele Škotkové za herecký výkon v roli Ester v inscenaci Přes přísný zákaz dotýká se sněhu Divadla Čejetice, z.s.
 13. Čestné uznání Divadlu Čejetice z.s. za inscenaci hry v inscenaci Přes přísný zákaz dotýká se sněhu.
 14. Čestné uznání Radku Brousilovi za herecký výkon v roli Barillona v inscenaci Manželství na druhou DS Prácheňská scéna v Písku.
 15. Čestné uznání Zdence Chytré v roli Paní Jambartové v inscenaci Manželství na druhou DS Prácheňská scéna v Písku.
 16. Cenu Stanislavu Červenkovi za herecký výkon v roli Faráře Otakara Vrchlického v inscenaci Vodníci v Řečici DS J.K. Tyl v Kardašově Řečici.
 17. Cenu Kryštofu Hofmanovi za herecký výkon v roli Edy v inscenaci Přes přísný zákaz dotýká se sněhu Divadla Čejetice, z.s.

Odborná porota 20. Dačického kejklování doporučuje programové radě Národní přehlídky činoherního a hudebního divadla PIKNIK Volyně 2020 zařadit do dalšího výběru inscence:

Přes přísný zákaz dotýká se sněhu Divadla Čejetice z.s. Srdce pro krále BDS Lužnice.

Pozn. red. – v příloze naleznete po dvou fotografiích z každého představení v pořadí dle programu přehlídky. Ten je rovněž přiložen :-) Foto archiv přehlídky – Vojtěch Lojka.

Autor: Ladislav Vrchovský

Přílohy:

DSC0144-4bl0a DSC0189-5qmh8 DSC0429-7rt5i DSC0515-ut9jt
DSC0701-2xsd8 DSC0775-teek8 DSC0900-ukqxm DSC0943-nu9e6
DSC1008-3u9gp DSC1153-c0ic1 DSC1227-vlm4m DSC1372-5mm3s
DSC1609-x34aq DSC1670-7l1hu DSC1732-afp59 DSC1862-xxfu9
Kejkl-prg-di84a