V KUKSU SE OTEVÍRÁ GALERIE LOUTEK JIŘÍHO NACHLINGERA

Logo Autor: Galerieloutekkuks.cz

S radostí vám oznamujeme dokončení projektu Divadelní park v Kuksu, otevření Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Comoedien-Hausu a zahájení první sezóny!


Expozice Braunova socha loutkou v Kuksu připomíná počátky východočeského loutkářství a přímo naplňuje závazek spojený s jeho zařazením mezi nehmotné památky UNESCO (2016) – zajistit živou kontinuitu loutkářství. Otevření Galerie s loutkami Jiřího Nachlingera v divadle Comoedien-Haus v Kuksu proběhne v důsledku pandemie komorně. Během léta však bude možné Galerii navštívit a o prázdninových víkendech zhlédnout loutková představení.

Dnešní Comoedien-Haus na východní straně kukské osy se po 300 letech (od roku 2002) stal opět bijícím srdcem festivalu THEATRUM KUKS a domovskou scénou souboru Geisslers Hofcomoedianten.

Po rekonstrukčních pracích na památkově chráněném objektu čp. 51 pod vinohradem zůstává Comoedien-Haus i nadále divadlem, ale stává se zároveň Galerií loutek Jiřího Nachlingera s expozicí Braunova socha loutkou s celkem 50 autorskými díly podle Braunových sochařských předloh z dílny řezbáře a scénografa Jiřího Nachlingera (*1981).

Divadelní park s expozicí loutek a s divadelním barokním vozem Carro Commediale obohacuje Kuks o nový rozměr a vzdává hold barokní kukské sochařské a loutkářské tradici z konce 17. a 1. třetiny 18. století. Na jejím počátku už bavil lázeňské hosty loutkář Johann Christoph Neumann (1697) s marionetou „Polizinello“, neapolským Pulcinellou, předchůdcem německého Kasperle a českého Kašpárka. Na návštěvníky čekají mimo jiných Anděl žalostné smrti, Statečnost, Naděje, Spravedlnost, Moudrost, Cudnost, Obžerství, Zoufalství, David, Herkoman, Fitzli-Putzli, kukští trpaslíci, ale také Kristus, Sporck a Braun…

Dokončený projekt je originálním propojením a vyvrcholením dosavadních badatelských, památkářských, uměleckých i poutnických návratů do jedinečné perly baroka – Kuksu pro zvídavé návštěvníky od dětí po prarodiče. Galerie Nachlingerových loutek podle Brauna přímo naplňuje závazek tzv. záchovných opatření vyplývající z patronátu UNESCO (2016) nad českou loutkářskou tradicí včetně plánovaných pravidelných loutkářských představení během léta.

Tvorba loutek byla financována Královéhradeckým krajem

DIVADELNÍ PARK S EXPOZICÍ LOUTEK V KUKSU byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Kontakt:

Stanislav Bohadlo, iniciátor projektu

Galerie loutek Jiřího Nachlingera v Comoedien-Hausu, Kuks 51 sbohadlo@gmail.com, 602 470 459

www.galerieloutekkuks.cz

Autor: Amaterská Scéna