VESNICKÉ DRÁMO Divadelní workshop

Autor:

Během workshopu budou ve dvou skupinách pod vedením zkušených lektorů nazkoušeny a uvedeny dvě inscenace (Gazdina roba a Její pastorkyňa, obě od Gabriely Preissové). Cílem intenzivní týdenní divadelní práce je pohlédnout na obě dramata novým (veskrze autorským) pohledem a zároveň je konfrontovat s autentickým prostředím západomoravské vsi, které nám v mnohém bude inspirací.


Workshop se uskuteční ve vsi Velká Lhota (nedaleko Telče či Dačic), vsi o přibližně 180 obyvatelích. Výsledné inscenační tvary budou uvedeny buď na místní návsi či v sále Kulturního domu (bližší informace o vsi viz níže). Účastníci budou ubytováni na místní faře. Podmínkou je minimální věk 15 let.

Lektoři: Pavel Skála Vítězslav Větrovec Tereza Koláčková Jakub Šebesta

Termín: 15. – 21. únor 2016

Kde: Velká Lhota (okres Jindřichův Hradec), ubytování v budově místní fary s veškerým příslušenstvím (sociální zařízení, kuchyň, ložnice)

Cena/os.: 3000, – Kč (cena zahrnuje dopravu z Prahy do Velké Lhoty a zpět, ubytování, stravu – snídaně, obědy, večeře, a kurzovné)

Kontakt: Přihlášky posílejte na následující e-mailovou adresu do 24. ledna 2016: Pavel Skála (774162298, pavel.skala@premosteni.eu)

Dotazy a informace týkající se pobytu ve Velké Lhotě podávejte zde: Vítězslav Větrovec (728521804, vitezslav.vetrovec@gmail.com)

Medailony lektorů:

Pavel Skála:

Narodil se v Jablonci nad Nisou, nicméně jeho divadelní kořeny sahají k Liberci, kde začínal v tamní Základní umělecké škole.

Pedagog Základní umělecké školy F. L. Gassmanna v Mostě a student bakalářského studia katedry výchovného divadla divadelní akademie múzických umění v Praze. Mimo jiné je i sám aktivním hercem a režisérem, mezi jeho největší úspěchy se řadí pravidelná účast s jeho žáky na národních přehlídkách spadající pod postupový systém přehlídek (Mladá Scéna, Šrámkův Písek, Popelka Rakovník, Otevřeno Kolín,…) a několikanásobná účast festivalech v zahraničí (Polsko, Slovensko).

Jeho lektorská činnost má zázemí ve vedení různých seminářů především s mládeží a lektorováním na postupových i nepostupových přehlídkách (Dětská Scéna, Dětská recitace, Wolkrův Prostějov, Divadelní Baf, …).

Vítězslav Větrovec:

Student doktorského studia Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, oboru činoherní režie. Tématem jeho disertační práce je obnova vesnické paměti, lidové tradice a lidové divadlo. V roce 2011 zakládá divadlo KočéBR, s jehož inscenacemi – zejména klasických textů ve vlastní úpravě a po formální stránce inspirovanými lidovým i pouličním divadlem (H.Sachs: Tele, K. J. Erben: Kytice, Homér: Ílias) – každoročně v rámci projektu KočéBRování kočuje po Českomoravské vrchovině a od roku 2014 rovněž po vesnicích ve vzdálenějších destinacích (východní Turecko, Maroko), kde diváci spatřují divadlo vůbec poprvé. Vedle další autorské a režijní činnosti v KočéBRu se profesně profiloval v divadle Tramtárie

Olomouc (T. Neznalová, M. Dlab, V. Větrovec: Marlboro Men Evangelium), v Brněnském dětském divadle (H. Sachs, V. Větrovec: Sachsiáda), v Multikulturním centru Stadec v Brně (K. Menclerová, V. Větrovec: Brno Bezhlavě!), v politickém Divadle Feste (V. Větrovec, K. Menclerová: Hodní, zlí & dotovaní) či v Divadle Šumperk (V. Větrovec: Aládínova kouzelná lampa). Od roku 2008 každoročně uvádí ve vsi Velká Lhota inscenace inspirované pamětí místa a regionu (Svatba na Velkolhotecku, Velkolhotecká lípa, Velkolhotecké pašije aj.). Od roku 2013 nabývá tento projekt podoby mezinárodního a divadelně-antropologického festivalu, jehož se účastní herci a divadelní soubory ze Španělska, Portugalska, Turecka, Lotyšska či Finska se svými vlastními inscenacemi. Vedle těchto činností se věnuje rovněž pedagogické praxi – na ZUŠ F. L. Gassmana v Mostě (literárně-dramatický obor) a dále rovněž v rámci amatérských divadelních přehlídek (Setkání divadel ve Valašském Meziříčí, NaNečisto v Liberci, Špílberg v Brně), workshopů (autorské a osobnostní herectví, specifika pouličního a lidového divadla) či jako doktorand na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických v Brně.

Tereza Koláčková

Pochází z oblasti Podorlicka, po gymnáziu studovala housle na brněnské konzervatoři, dramatickou výchovu na divadelní fakultě JAMU, absolvovala semestrální stáž v oboru loutkoherectví na bratislavské VŠMU a tříletý magisterský obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. Hraje housle, akordeon, klavír a některé další nástroje.

Právě na Katedře autorské tvorby a pedagogiky (KATaP) DAMU si osvojila psychosomatický, celostní přístup k člověku. Neustále si na sobě i ve své pedagogické práci ověřuje, že ať rozvíjíme hlas, tělo, nebo duši člověka, má tento vývoj přímý vliv na ostatní projevy (tedy hlasový na tělesný a obráceně, náš vnitřní růst na hlasový atd.). Několik let se souběžně věnuje lektorování v oblasti dramatické, hudební a hlasové výchovy (dramatický kroužek pro děti, roční divadelní dílna pro seniory s mentálním postižením, hudební workshopy pro divadelníky, workshop tvůrčí práce s hlasem jako možnost seberozvoje pro ženskou skupinu) a své autorské tvorbě. Ta zahrnuje hlavně skládání scénické hudby a hudební spolupráce s divadly (divadlo Feste, divadlo Šumperk, divadlo Tramtárie aj.) i různé textové a písňové pokusy, tvorba pro rozhlas (audiokniha Nícení). Dlouhodobě spolupracuje s divadlem KočéBr, s nímž se účastní a spolutvoří projekty KočéBrování (divadelní kočování po Čechách a v posledních letech také Turecku, Španělsku a Maroku) a komunitní divadlo ve Velké Lhotě, kam se od roku 2010 vrací vždy v červnu nazkoušet nová představení jako autorka hudby, korepetitorka a herečka.

Zkušenosti z kočování i z velkolhoteckých představení ji přiměly uvažovat o divadle ne jako produktu zkoušení, který se předvádí, ale jako o neopakovatelné události, setkání diváků a herců, možnosti ke sdílení. Momentálně dokončuje diplomovou práci (Píseň jako setkání) a pracuje v Spolku Cestička (Praha-Vinoř), kde se kromě vedení předškolních dětí v lesní skupině stará o rozvíjení jejich muzikality v hudebním kroužku. Také připravuje na léto projekt Hormigas Guadalupes, který zahrnuje divadelní představení s mezinárodním souborem a dvoutýdenní divadelní dílnu pro děti a teenagery v oblasti kolumbijského Santanderu.

Jakub Šebesta

Kuba studoval sociální pedagogiku se specializací na dramatickou výchovu na Masarykově univerzitě v Brně a poté na Katedře výchovné dramatiky na pražské DAMU. Absolvoval i řadu kurzů z oblasti arteterapie, dramaterapie, bodyterapie, muzikoterapie a teatroterapie. V současné době pracuje jako asistent v chráněném bydlení Slapy Vyhlídka pro dospělé lidi s mentálním postižením. V minulosti působil v několika neziskových organizacích (Praha a Brno – volnočasová centra) jako lektor DV a

vedoucí dětského divadelního soubouru a pracoval na základní škole Vratislavova jako pedagog dramatické výchovy. Můžete se tedy spolehnout, že budete v těch nejlepších rukách.

Jako správná renesanční osobnost se Kuba věnuje i dalším uměleckým činnostem. Vedle toho, že působí jako lektor a herec v divadelní společnosti DIVADELTA o.s., se zabývá fotografií (vernisáž „Mezi směry“), filmem(mezinárodní dokument „Deset hodnot“) a malbou obrazů (vernisáž „Kulovna“). Podílí se na tvorbě metodických listů jako externí spolupracovník nakladatelství RA­ABE.

Velká Lhota: Velká Lhota je malá vesnice (kolem 180 obyvatel) v okrese Jindřichův Hradec (Česká republika) – sami její obyvatelé se však označují za Moraváky. Kromě rozsáhlého písňového fondu, který zde ve 30. letech 20. století sesbíral muzikolog a folklorista Robert Smetana, je rovněž výjimečná z hlediska historického a náboženského: spolu s několika přilehlými vesnicemi (Šach, Radlice) byla v pobělohorské době stíhána represemi kvůli svému náboženskému (evangelickému) vyznání – o to silnějšími vzhledem k faktu, že se Velká Lhota nachází v oblasti převážně katolické. V době po vydání tolerančního patentu Josefem II. (1781) eskalovaly problémy rovněž mezi samotnými velkolhoteckými evangelíky, které vyústily v postupnou výstavbu dvou kostelů (helvetského a augšpurského vyznání), které ve Velké Lhotě stojí dodnes (bohoslužby probíhají pouze v jednom z nich, v tom „dolním“, zatímco v „horním“ probíhají koncerty místního pěveckého sboru Festivia Chorus manželů Čudlých). Zdejší obyvatelé však kostel kvůli bohoslužbám navštěvují jen zřídka.

Jako doplňující charakteristiky této vsi můžeme ještě uvést nepřítomnost pošty i obchodu, překvapující velikost školní budovy, kterou navštěvují žáci prvního stupně z Velké Lhoty a okolí, nedávné zřízení knihovny či dodržování některých lidových tradic (zejména velikonoce, čarodějnice a slavnosti týkající se příchodu nového roku). Samozřejmá je i přítomnost dobrovolného hasičského a mysliveckého sboru a svazu žen.

Autor: Pavel Skála