Výsledky 69. loutkářské Chrudimi 2020

Soubor Convivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř: Erben 1862 Autor: Ivo Mičkal

Letošní, 69. ročník Loutkářské Chrudimi přinesl do světa zasaženého několikaměsíční kulturní karanténní abstinencí největší událost už jen tím, že se vůbec stal.


Přehlídka sice přinesla jen zhruba polovinu obvyklého počtu inscenací v hlavním programu (letos 11, loni 21) a kvůli plošnému zavření (uměleckých) škol a zrušení části přehlídek zde také téměř absentovalo mladé divadlo, ale i na tak malém vzorku bylo lze pozorovat různé trendy.

Prvním nejzásadnějším postřehem je konstatování, že nejspíše i vzhledem ke komfortu loutkové tradice žádná z inscenací nereagovala nejen na neobyčejnou situaci, která postihla celý svět a kterou nikdo z nás doposud nezažil, ale ani se neobracela přímo k dnešku. Inscenací, kterým bychom mohli přiřknout přídomek politické, se na přehlídce přesto vyskytlo několik, ty ostatní byly bezpečně zakotveny ve vodách univerzálních témat, příběhů a námětů. Téměř každá z letošních inscenací tak mnohdy souvisela, ať už formou nebo obsahem, s některou jinou a porotě bylo potěšením je tematicky svazovat a propojovat na veřejných diskusích.

I přes úvodní postesk však byla Chrudim v roce 2020 přehlídkou nadmíru kvalitního, řemeslného loutkového a materiálového divadla ať už z hlediska zvolených režijních, výtvarných, hudebních a hereckých forem nebo dramaturgické práce. V mnoha případech ale tvůrkyně a tvůrci snad fascinováni některou z těchto divadelních složek opomněli věnovat pozornost těm zbývajícím. Je třeba nezapomínat na to, že divadlo je unikátní mnohovrstevnaté komplexní médium a to loutkové obzvlášť, neboť si svoji existenci navíc komplikuje právě – loutkou. Už loni si porota naříkala nad chybějícím ústředním místem pro setkávání všech seminaristů, účastníků, diváků a redaktorů festivalu. I přes chvályhodný, avšak poněkud naplano vyznívající pokus na dvě noci otevřít dva roky zavřenou Modrou hvězdu se noční setkávání roztříštilo spíše v marné bloudění temným městem ve snaze hledat se a nalézat.

I když za to, co chybělo, ten letošní festival a potažmo nikdo z jeho organizátorů vlastně nemohl, přejeme příštímu, 70. jubilejnímu ročníku Loutkářské Chrudimi ať se najde v lepší kondici než ta letošní.

Loutkám zdar!
Blanka, Jakub, Tomáš, Zdeněk a Kristián (lektorský sbor)

Lektorský sbor 69. Loutkářské Chrudimi uděluje cenu

Jaroslavu Ipserovi
za půvab autorské interpretace v inscenaci Kašpárek to zařídí

Rudolfovi Hancvenclovi
za půvab autorské interpretace v inscenaci O zvířátkách

Souboru Reservé, ZUŠ F. L. Gassmana, Most
za dramaturgii inscenace Malála

Souboru Convivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
za režijně-dramaturgickou koncepci inscenace Erben 1862

Souboru Akolektiv Helmut, Praha
za inscenaci S čaganem lamag nohy

Souboru Bažantova loutkářská družina Poniklá za inscenaci Černý kocour

Lektorský sbor 69. loutkářské Chrudimi nominuje na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov 2020 inscenace

soubor Akolektiv Helmut, Praha s inscenací S čaganem lamag nohy

soubor Bažantova loutkářská družina Poniklá s inscenací Černý kocour

a doporučuje na mezidruhovou přehlídku amatérského divadla Jiráskův Hronov 2020 inscenace

soubor Convivium, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř s inscenací Erben 1862

Autor: Michal Drtina