XVI. svazová konference SČDO

Logo SČDO Autor: archiv AS

Nejvýznamnější jednání Svazu českých divadelních ochotníků během pětiletého funkčního období.


Svazová konference se koná v neděli 22. září 2019 v Kulturním domě v Libici nad Cidlinou, Husova ul. č.35. Součástí programu bude zpráva o činnosti svazu během uplynulého funkčního období, zprávy ředitelů národních přehlídek SČDO, zpráva o hospodaření, volba pracovních komisí a nových svazových orgánů atd.

Autor: Amaterská Scéna