Zahájení registrace ARTýdne 2019

ARTýden 2019 Autor: www.amaterskatvorba.cz

Zahájení registrace ARTýdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby 2019. V letošním roce, konkrétně ve dnech 20.–26. května 2019, se uskuteční již sedmý ročník projektu Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby s novým názvem ARTýden, jehož cílem je i nadále upozorňovat na bohatství a rozmanitost forem uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby na území celé ČR a podporovat konkrétní aktivity v této oblasti.


ARTýden je nekomerční projekt, má formu občanské iniciativy – účastníci se sami přihlašují se svými akcemi, je multidisciplinární, otevřený akcím napříč žánry, úrovněmi i věkovými skupinami.

Záštitu nad letošním ročníkem opět převzaly významné instituce, jako je Ministerstvo kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Česká komise pro UNESCO, které velmi pomáhají v propagaci Týdne mezi odbornou i širší veřejností. Je nám ctí, že partnery ARTýdne jsou také již tradičně Národní ústav pro vzdělávání a Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění.

Každý ročník Týdne má svou Tvář, vybranou osobnost ze světa české kultury, pro rok 2019 se jí stal populární herec a moderátor Jan Rosák.

V průběhu daného týdne pořádá NIPOS slavnostní koncert v sále Martinů na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze. V programu vystupují amatérské soubory z různých uměleckých oborů a různých regionů. Letos se koncert uskuteční 23. května v dopoledních hodinách a již nyní je divácky zaplněn dětmi z několika pražských základních škol.

Pořadatelé akcí plánovaných na týden 20.–26. května 2019 se mohou registrovat na stránkách www.amaterskatvorba.cz či na facebookovém profilu projektu. Na základě registrace se jejich akce objeví na Mapě aktivit sloužící jako propagační nástroj a informační zdroj pro účastníky či diváky akcí. Registrace probíhá on-line a je bezplatná.

Podrobné Závěrečné zprávy všech uplynulých ročníků jsou ke stažení na webových stránkách Týdne.

Kontakt: Karolína Bulínová, bulinova@nipos-mk.cz, +420 778 702 383

Autor: Amaterská Scéna